Kredietcrisis en geloofscrisis

20Studiedag over kredietcrisis & geloofscrisis

Op ‘Goed Gerucht’ is een beweging van vooral protestantse theologen. Zij zijn op zoek naar meer creativiteit, lef, spiritualiteit en humor in de kerk. Begin 2000 trad Op Goed Gerucht naar voren, als een initiatief van overwegend jonge predikanten. Maar leeftijd zegt weinig, en OGG ontwikkelt zich in de jaren daarop tot een brede beweging van theologen (gemeentepredikanten, geestelijk verzorgers, kerkelijk werkers en andere) die zich betrokken weten bij de Protestantse Kerk. Zij ontmoeten elkaar als mensen met een ruime theologische, wetenschappelijke en culturele interesse. In het besef te leven in een geseculariseerde samenleving die tegelijk vol zit met religiositeit. Bij elkaar herkennen ze de behoefte om de vaak zorgelijke sfeer rond een kleiner wordende kerk te overstijgen. Voor hen is het evangelie een ‘goed gerucht’ dat ook in deze tijd te denken geeft en mensen raakt.

Binnenkort organiseert OGG een studiedag over ‘vertrouwen’ met als titel ‘In God We Trust’. Wat hebben economie en theologie elkaar te melden? Vertrouwen lijkt een sleutelwoord, zowel in de huidige kredietcrisis als in de geloofscrisis van de kerk. Hoe staat het met de kwaliteit en betrouwbaarheid van kerkelijke ‘producten’, en met de kredietwaardigheid van de theologie? Wat levert het gesprek met de economie op ten aanzien van het teruglopende marktaandeel van de kerk?

Hoofdspreker is Arjo Klamer, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en auteur van ‘In Hemelsnaam!’, over de economie van overvloed en onbehagen. Stephan de Jong verzorgt een theologische reflectie op zijn verhaal. Workshops over verschillende aspecten van vertrouwen worden verzorgd door Erik Asscher, Casper Labuschagne, Walter Meijles en Mirjam Wolthuis.
De studiedag wordt gehouden op vrijdag 26 juni 2009 van 10.00-16.00 uur in conferentiecentrum Hydepark te Doorn. 

Kosten € 40, studenten € 20, te voldoen bij aankomst.
Aanmelden (tot 16 juni 2009) bij voorkeur per e-mail: gaderuiter@pthu.nl, of anders per telefoon: (088) 3371 751.
Meer informatie: whartogsveld@tiscali.nl, www.opgoedgerucht.nl

afbeelding de chinese karakters voor ‘crisis’ die zowel crisis als kans betekenen

Niet gecategoriseerd