Paus: Kerk heeft perestroika nodig

In een toespraak op Pinksteren, bij de opening van een conferentie voor het bisdom Rome plaatste Benedictus XVI zich nadrukkelijk in de context van politici die inspirerend werken op mensen. De paus riep op tot een ‘perestroika’ een nieuwe manier van denken en openheid waartoe destijds Mikhail Gorbachov in de USSR de aanzet gaf en die uiteindelijk de val van het communisme en de muur in Berlijn tot gevolg had. De paus daagt zijn toehoorders ook uit tot verandering van mentaliteit (change), daarmee refererend aan Obama’s meest bekende leus.

De conferentie heeft als titel: ‘lid zijn van de kerk en pastorale mede-verantwoordelijkheid’.
De paus riep leken op om zich meer bewust te worden van de rol en de verantwoordelijkheid die zij in de kerk hebben. ‘In Christus’ naam is ieder daartoe geroepen’.
Het gaat om een verandering van mentaliteit, bijzonder als het  leken betreft. Die verschuiving bestaat hierin, zegt de paus, dat leken niet langer beschouwd moeten worden als ‘medewerkers van de geestelijkheid’ maar dat ze gezien moeten worden als werkelijk ‘medeverantwoordelijk voor het handelen en het bestaan van de kerk’. Er moet hard gewerkt worden aan houding ten aanzien van de leek in de kerk die gekenmerkt kan worden als ‘volwassen’ en ‘betrokken en toegewijd’.
‘Er is nog steeds een tendens om de kerk eenzijdig te vereenzelvigen met de hiërarchie, waarbij de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en de gezamenlijke zending van alle gedoopten wordt vergeten’, aldus de paus, die toevoegde dat dit alles niets afdoet aan de betekenis van het gewijde ambt.

Hij wees er verder op dat het belangrijk is om de kerk te blijven zien en beleven in verbinding met Jezus Christus, het eeuwige woord van de Vader, die de kerk bijeenroept en tot zijn Volk maakt. Hij onderstreept zo dat de kerk, als Volk van God tekort wordt gedaan als zij alleen vanuit sociologisch en horizontaal perspectief wordt gezien.

bron: Zenit

 

Niet gecategoriseerd