De nieuwe Roerom (juni)

Vandaag of morgen valt de nieuwe Roerom weer bij u op de mat. Met dit nummer wordt de 23e jaargang van ons blad besloten. De inhoud ademt al vakantiesfeer. Zo schrijft Franck Ploum over de reis van de mens naar binnen en doet Geertje van de Wal verslag over haar reis naar Kenia.
Joost Koopmans is verhuisd, hij heeft zijn dozen uitgepakt en tijd gevonden om een interview te houden met de nieuwe deken van Nijmegen, een van de dekens die de plannen van bisschop Hurkmans mee moet gaan uitvoeren. Op die plannen gaat ook onze vaste medewerker Gerard van Tillo in in een artikel over de ‘Lekenkerk’. Een van de oude/nieuwe Europarlementariërs. Lambert van Nistelrooij vertelt over het reeds jaren lopend Europees Waarden- en Normenonderzoek, waarbij de Universiteit van Tilburg een belangrijke rol speelt.
Bart Verreijt wijst de lezers van De Roerom op het bestaan van deze site.
U zult nu het blad tot september moeten missen, maar de berichten via deze site gaan gewoon door. Websites hoeven niet met vakantie. Doe er uw voordeel mee en houd de zon zij!

 

Niet gecategoriseerd