Perspectief digitaal

Een gratis abonnement op een tijdschrift nemen? Bent u geïnteresseerd in oecumenische vragen? Bent u niet bang voor een stevig artikel? Wellicht is het dan een idee om een abonnement te nemen op Perspectief. Het nieuwe nummer van dit digitale theologische tijdschrift is uit. Het is een tijdschrift voor oecumenische reflectie en uitwisseling.

In dit nummer aandacht voor: – Calvijn, n.a.v het Calvijnjaar, – de dialoog tussen katholieken en pinkstergelovigen. – de betekenis van oecumene voor het studentenpastoraat. – De theologische uitwisseling tussen Oost en West op het gebied van spiritualiteit. (Het bekende boek van Kees Waaijman over spiritualiteit is nu in het russisch vertaald). De redactie van Perspectief bestaat op dit moment slechts uit twee personen: Eric Roovers en Geert van Dartel (foto).
 De redactie is op zoek naar nieuwe leden en nodigt kandidaten uit contact op te nemen via de email: gvandartel@oecumene.nl
Reacties op het nummer en suggesties zijn ook op dit emailadrs welkom.

U kunt de meest recente aflevering van ‘Perspectief’ downloaden via deze link: http://www.oecumene.nl/

Niet gecategoriseerd