Galileo, Vaticaanse zelfkritiek

De kerk hoeft niet angstig te reageren op wetenschappelijke ontwikkelingen. Met name kan zij fouten vermijden, zoals de veroordeling van de astronoom Galileo Galilei (1564-1642) , zo zei mgr. Sergio Pagano, het hoofd van de Vaticaanse Archieven. Hij sprak bij gelegenheid van de publicatie van een nieuw deel met documenten over de ‘Galileo Case’.

Galileo werd in 1633 veroordeeld omdat hij de opvatting verkondigde dat de aarde rond de zon draait. De Inquisitie, die tot taak had ketterijen op te sporen, veroordeelde Galileo omdat hij een theorie van Nicolaus Copernicus steunde. Deze theorie was in strijd met de Bijbel waar staat oa. Psalm 19,7 dat de zon beweegt. Galileo, de  ‘vader van de moderne sterrenkunde’  werd pas 360 jaar later volledig gerehabilieerd door de kerk, in 1992.

Mgr. Pagano zei, in een weinig voorkomende uiting van zelfkritiek in het Vaticaan, dat de Kerk en de medewerkers van de Curie kunnen leren van hun fouten uit het verleden en hun wantrouwen jegens de wetenschap zouden moeten overwinnen.
“We moeten zorgvuldig zijn als we de Heilige Schrift lezen en we moeten weten om te gaan met vragen die de wetenschap opwerpt om niet dezelfde fouten te maken als destijds… Ik denk aan het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van stamcelonderzoek en van eugenetica. Soms heb ik de indruk dat op deze terreinen oordelen worden uitgsproken vanuit dezelfde vooroordelen als in de tijd van Copernicus… Kerkelijke leiders en de medewerkers van het Vaticaan moeten meer onderzoeken, prudent zijn en zaken evalueren, waar het gaat over de vooruitgang van de wetenschap. Mensen uit de wetenschap moeten niet denken dat ze de kerk iets kunnen leren over zaken van geloof, maar van de andere kant moet de Kerk niet bang zijn om wetenschappelijke vragen met meer bescheidenheid en omzichtigheid te benaderen”, aldus mgr. Pagano.

bron: Reuters

Niet gecategoriseerd