Het dagblad Trouw besteedde de laatste dagen -het is komkommertijd nietwaar?- aandacht aan hrt congres over gezin en familie in Amsterdam. De journaliste van trouw kwam daar, tot haar verwondering ook Henk Baars tegen. de laatste voorzitter van de 8-Meibeweging. Ze wijdt er een artikel aan  ‘Nog eenmaal de rk vernieuwers bijeen’. U kunt dat artikel lezen

Baars pleit al sinds zijn schooljaren voor vernieuwing van zijn kerk, maar na de opheffing van de Acht Mei Beweging in 2003 heeft hij een paar jaar pauze gehouden in het actiewerk. “In wezen had ik een beroepsverbod aan mijn broek : ik kon nergens in de rk kerk meer aan het werk komen. Maar ik heb een heel goed asiel gevonden bij de Protestantse Kerk in Den Haag, als coördinator buurt- en kerkwerk.”

Sinds enige tijd is hij weer wat actiever. Anderhalf jaar geleden trad hij toe tot het bestuur van de Mariënburgvereniging, de enige overgebleven katholieke vernieuwingsbeweging die uit leken bestaat.

Niet gecategoriseerd