De nieuwe Roerom is uit

novembernummer

20Nummer 3 van de 24e jaargang viel vandaag op uw mat, als TNT-post zijn werk goed heeft gedaan. Een nummer dat mooi past in deze donkere maanden van het jaar.
We moesten afscheid nemen van twee mensen die De Roerom een warm hart toedroegen, Ad van Bergen (eerder prubliceerden we al een in memoriam op deze site) en van Jack Snackers, emerituspastor van de San Salvator in Den Bosch. Beiden worden in dit nummer herdacht. In dit verband past ook het artikel van Joost Koopmans met als titel ‘ontkerkelijking van de uitvaart’. Uitgangspunt: de pastor is er niet alleen voor de mensen binnen de muren maar voor ieder die zoekt en aanklopt. Dat zet aan het denken.
Gérard van Tillo schrijft over de ‘come back’ van het Latijn, we wijden daar nog een apart berichtje aan op deze site, want er zijn meer mogelijkheden dan de schrijver bekend zijn.
Een nieuw artikel ‘Samen op pad’ over mensen met een beperking, nu over mensen die fout waren in de oorlog en hun kinderen. Huub Schumachter staat stil bij ‘onze verbeelding en God’ en Frank Ploum spreekt met Leo Annyas die actief is in Oeganda en daar ‘het goede doet’. Willem-Jan van Wijk vertelt over vluchtelingen die in ons land in de knel kunnen komen en hoe hulpverlening probeert ook aan uitgeprocedeerden steun te geven, geen valse hoop.

Nog verder van huis een verslag van Vincent Hermans over een tocht door China naar de graven van oudmissionarissen uit zijn familie. China zoals wij het niet kennen.
Paul ten Hacken, missiesecretaris van het bossche bisdom schreef in het kader van een preekwedstrijd een preek rond Romeinen 12, 9-21. In het blad een samenvatting. Wij hier op de site publiceren zijn hele preek.
Daarnaast nog vaste rubrieken,alle bijeen weer veel lezenswaardigs.

Niet gecategoriseerd