Latijn (2)

In De Roerom van deze maand schrijft Gérard van Tillo over de herleving van het latijn. Hij beperkt zich tot de geschiedenis van het latijn en besteedt relatief veel aandacht aan het christelijke latijn.
Er valt nog interessant aanvullend nieuws te geven op dit artikel. Een mooi klusje voor de latinisten onder u, vertaal de volgende regels in goed Nederlands:

Anniversarium a muro Berolinensi deiecto vicesimum

Dies anniversarius vicesimus a muro Berolinensi deiecto die Lunae (9.11.) duce cancellaria
Angela Merkel Berolini celebratus est. Aderant Mihail Gorbatshov, ultimus praesidens Unionis
Sovieticae, Lech Walesa, pristinus praesidens Poloniae, qui consociationi Solidaritati
praefuerat, Miklos Nemeth, pristinus praesidens Hungariae, qui primus fines patriae in
occidentem aperuerat.

Sollemnitas principalis apud Portam Brandenburgensem fiebat, quod velut symbolum
liberationis Berolini orientalis factum est. Circa proximam plateam murus symbolicus ex mille
magnis tesseris domini ludi ductus erat.

Tesserae erant duo metra et dimidium altae et murus ille longus sesquichiliometrum.

Prima ex illis tesseris a Lech Walesa inter sollemnitatem ita deiecta est, ut postea omnes t
esserae singillatim caderent.

Tesseris cadentibus illustrabatur, quo modo regimina communistica autumno anni millesimi
nongentesimi undenonagesimi (1989) aliud post aliud corruerent.

Vespere facto spectaculum pyrotechnicum et concentus festivus sollemnitates clauserunt.

Bovenstaand berichtje werd uitgezonden op 13 november jl.in de latijnse uitzendingen van de
Finse Radio Omroep vrijdag 18.15 Yle 1. zie website: http://www.yleradio1.fi/nuntii/
Nuntii Latini zo heet het radioprogramma in het latijn dat de Finse radio al jaren verzorgt
(niet tijdens de schoolvakanties). Als u naar deze website gaat zult u zien dat er nog meer
-voor de liefhebben interessante zaken worden aangesneden. Of men bij de Finse radop
contact onderhooudt met de betreffende werkgroep in Rome waar het gaat over nieuwe
latijnse woorden, is ons niet bekend.

Niet gecategoriseerd