‘Haagse Dominicus’ van start

Het beleid van de Nederlandse bisschoppen  heeft onverwachte gevolgen: het werkt stimulerend op mensen die erin geloven dat de Geest evenzeer werkt aan de basis van de kerk en dat Zij waait waar zij wil. 
Op steeds meer plaatsen nemen gelovigen hun eigen verantwoordelijkheid, worden creatief  en nemen initiatieven om op weg te blijven en inspirerend te zijn in deze wereld. Het evangelie moet immers verder uitgedragen worden
. We berichtten al eerder over vergelijkbare initiatieven in Breda en Eindhoven. Mocht u nog meer van die initiatieven kennen? We berichten er graag over want het geloof leeft.

Op 28 februari a.s. is de eerste viering van de ‘Haagse Dominicus’, een oecumenisch initiatief in navolging van de Dominicusgemeente in Amsterdam. Eerst met zes maandelijkse vieringen, bij voldoende belangstelling krijgt het vervolg.

Onder de titel ‘Adembenemend nieuw’ werd op 30 januari in Den Haag een Lieddag gehouden (foto). Het programma bestond uit liederen van onder meer theoloog/dichter Huub Oosterhuis, liederen van de Amsterdamse Dominicus en van de tekstdichters en componisten van het Nieuw Liedfonds.  De liederen kwamen terug in een afsluitende vesperdienst.

 

Om en Bij 2, Den haag
Deze vesper was tevens de start van een serie van zes vieringen van de Haagse Dominicus.  De vieringen vinden plaats in de Lukaskerk, Om en Bij 2 te Den Haag. Op zondag 28 februari is de eerste viering, waarin Henk Baars zal voorgaan. Vanaf 10.00 uur bent u welkom om in te zingen. Na afloop is er tijd voor koffie en ontmoeting.

De Haagse Dominicus is een open oecumenische christelijke geloofsgemeenschap, voor jong en oud, met en zonder kerkelijke achtergrond. De leden ondersteunen elkaar in het zoeken naar geloof met een eigentijdse liturgie. Dat doen zij met aansprekende liederen en teksten en het delen van brood en wijn.

Kijk ook op www.haagsedominicus.nl

Niet gecategoriseerd