Theologie en het verhaal van mensen

cursus 2010 – 2011

Een cursus voor U?

Toerusting, de inhoudelijke ondersteuning van vrijwillige medewerk(st)ers in de parochie wordt steeds minder structureel aangeboden in de verschillende bisdommen. Gelukkig zijn er religieuzen die de nood van veel vrijwillige medewerkers verstaan en een aanbod verzorgen. o.a. de zusters van Maarsen.Theologie reikt kennis aan over wat mensen bezielt en wat hen doet handelen. Kennis over wat in en rondom ons bestaan gebeurt, de essentie daarvan. In deze theologische zoektocht gaat het om een verdieping vanuit het Christelijk geloven. 

In deze cursus lezen we passages uit de Bijbel, kijken naar verhalen uit de (kerk)geschiedenis, vragen ons af hoe riten en symbolen ons behulpzaam kunnen zijn. Bij dit alles willen we ons bewust worden hoe de tijd waarin we leven en de mensen met wie we optrekken, de ruimte waarin we ons begeven, ons vormen en bepalen. Hoe maken we keuzes?  Worden we geleefd of is er een die ons leidt? Vanwaar en waartoe ben ik ?Is er een relatie tussen geloven en ons leven?  Deze vragen verwijzen naar een vermoeden omtrent de bedoeling van leven, naar iets dat het bestaan omvat en overstijgt, transcendentie. 

Wij bieden een cursus aan waarin Theologie zich verbindt met het verhaal van mensen. Als u zich hierin wilt verdiepen, is deze cursus echt iets voor u! De positieve ervaring en bemoediging van eerdere cursisten stimuleren ons deze cursus opnieuw aan te bieden. 

Ze wordt gegeven in Maarssen, Priorij Emmaus,op 3 zaterdagen en op 16 maandagavonden van 19.15u – 21.30u. De kosten bedragen € 395, -, inclusief koffie/thee, lunch op zaterdagen, boek, maar exclusief reader. De startdag is op 25 september 2010 en de afsluiting zal zijn op 26 februari 2011. Heeft u interesse? We sturen u graag uitgebreidere informatie
Mail dan naar priorij@priorijemmaus.nl 

 Kontaktpersonen: Marie-José Pillen en Zr. Christa van Deventer

Niet gecategoriseerd