De Roerom van maart

 

 

Deze Roerom voelt zich helemaal ‘happy’ om het zo maar eens te zeggen, omdat zoveel mensen hun hart luchten vanuit een Kerk waarin het rommelt. Die ruimte geven dat is een van  de belangrijk doelen dat de oprichters van De Roerom 24 jaar geleden voor ogen stond. Immers als je de verschillende bisdombladen leest, lijkt alles heel rustig in de Nederlandse kerk. De Roerom is er om u echt te informeren en stille kerkelijke censuur te omzeilen. In dit nummer hebben mensen hun hart gelucht, zich uitgesproken (1.2.5.8.9.24). Maar even­goed is het Vastentijd en nadert de Goede Week met rasse schreden. Ook hieraan besteedt De Roerom aandacht (4.5.15.17). Tegelijk gebeurt er nog zo­veel meer. Er gaan mensen heen (16), mensen bezin­nen zich (6.18.19.23), ont­moeten een inspirerend ie­mand (7.12) of moeten hun vertrouwde home verlaten (10). Er worden meer ‘gees­telijke’ boeken geschreven dan wij kunnen bespre­ken (21) en er is ook veel ‘spiritueels’ te doen (20). Zie ook het leven in het veld (22), de Aanhaling­steken (24), Toon van Beek (24) en niet te vergeten de columns (13.14). Met veel plezier hebben de medewerkers deze Roerom weer tot stand gebracht. We ho­pen onze lezers met deze Roerom weer een rug­gesteuntje gegeven te hebben. Zalig Pasen.

afbeelding: Ruud Bartlema, Soest Verrijzenis, acryl en zeefdrukinkt. (www.ruudbartlema.nl)

 

Niet gecategoriseerd