Nieuwe column

15Onze vaste columnist TB gaat deze keer in op een gelukkig nieuw initiatief van de stadskerk van Eindhoven, St. Cathrien.  Onlangs is er de Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven opgericht. De bedoeling is maandelijks op za­terdagavond een oecumenische viering te orga­niseren naar het voorbeeld van de Amsterdamse Stichting Leerhuis & Liturgie, waarin Huub Oos­terhuis voorgaat. De eerste keer dat de Eindho­vense Stichting deze oecumenische bijeenkomst zal houden, was hij ook aanwezig. Lees de column

Niet gecategoriseerd