Katholiek Nederland kerkt te Rome

 Het RKK heeft het niet aangedurft de zondagse eucharistieviering, volgens de afspraken gepland vanuit de St.Jan in Den Bosch, uit te zenden vanuit de kathedraal. Blijkbaar ontbrak het vertrouwen dat men de situatie in de hand zou kunnen houden, of men heeft geen enkel risico willen nemen.

In plaats daarvan werd de veilige weg gekozen van een reportage-uitzending waarin de bisschop van Rome paus Benedictus XVI een van zijn parochies bezocht. De uitzending kwam uit de parochie San Giovanni della Croce in het noorden van de stad. Paus Benedictus XVI volgt hiermee zijn voorganger Johannes Paulus II, die door deze bezoeken aan de plaatselijke geloofsgemeenschappen wilde duidelijk maken dat de paus allereerst bisschop van Rome is. Het dagelijkse bestuur wordt in naam van de paus uitgeoefend door een vicaris generaal. Overigens viel op dat het aantal beveiligingsfunctionarissen bijna even talrijk was als de liturgische assistenten van allerlei pluimage.

Katholiek Nederland was deze zondag dus wel erg ver van huis geraakt met zijn uitzending, de pauselijke mis als vlucht voor de eigen problemen. We moesten nu ook het zgn. geloofsgesprek met de plebaan van Rossum missen, jammer want dan hadden we er getuige van kunnen zijn hoe de pastoor van St.Jan aankeek tegen de bereikte verzoening met de mensen die vorige week de St.Jan verlieten in reactie op  zijn preek.
Het -barokke- commentaar bij de uitzending werd gegeven door de priester Antoine Bodar die voortdurend heen en weer pendelt tussen Rome en Nederland.

U kunt de pauselijke eucharistie nog eens bekijken via “uitzending gemist”.

Niet gecategoriseerd