Paus bepleit herwaardering leek

Zoals wij gisteren al berichtten heeft het RKK zonder nadere uitleg de aangekondigde reportage van de eucharistieviering in de St.Jan te Den Bosch, vervangen door een reportage uit Rome. Paus Benedictus bezocht, als bisschop van Rome, daar een van ‘zijn’ parochies. In zijn preek behandelde de paus enkele thema’s die in veel parochies spelen.

Nieuwe bewegingen
Zo ging de paus in op de nieuwe bewegingen in de kerk (bv. het Neocatechumenaat, de Foculare Charismatische groepen (red.). Parochies zouden meer open moeten staan voor een bredere beleving van het kerkzijn en voor nieuwe vormen van evangelisatie, zoals deze bewegingen aandragen. De paus spoorde zowel de parochies als deze bewegingen aan om te komen tot een gezamenlijke pastorale aanpak.
(Al langer is bekend dat ten Vaticane veel sympathie is voor deze nieuwe bewegingen en dat men daar een beetje is uitgekeken op de parochies als dragende structuur voor het pastoraat) red.

de leek
De paus benadrukte de noodzaak van een mentaliteitsverandering: leken moeten gezien worden als medeverantwoordelijk voor de kerkgemeenschap en niet uitsluitend als hulpje van de pastoor. Alle leden van het Volk van God dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het wezen en werken van de Kerk. Daarom pleit de paus voor een volwassen verstaan van de betekenis van leken en een erkenning van de toegewijde wijze waarop zij hun verantwoordelijkheid uitoefenen.

het gezin
De paus spoorde de gezinnen aan -vooral de jongeren in de parochies- om zich meer en meer te laten leiden door het verlangen het evangelie uit te dragen.

“Wacht niet tot anderen een andere boodschap brengen die niet tot het leven leidt, maar wordt missionarissen van Christus voor de broeders en zusters om je heen.” Iedere parochie zou een passend programma moeten opzetten dat gezinnen en jongeren helpt om het gebed meer te ontdekken en het leven te leren verstaan als een gave van God.

Bron: persbureau Zenit

Niet gecategoriseerd