Nieuw tijdschrift

 

Begin februari verscheen het laatste nummer van Dominicaans Perspectief, het kwartaalschrift van de dominicaanse familie in Nederland. De redactie van dat blad kreeg samenwerking aangeboden van de Vlaamse tegenhanger Dominicaans Leven. Nu verschijnt het eerste Vlaams-Nederlandse nummer. 

De redacties maken voortaan een vernederlandste versie van het Vlaamse tijdschrift. ‘Aan de abonnees en lezers van Dominicaans Perspectief wordt een nieuw perspectief geboden’, schrijft de nieuwe redactie. De abonnees van DP krijgen het eerste nummer thuis gestuurd.
Dominicaans leven biedt informatie uit de dominicaanse wereld hier en elders, maar ook teksten die voeding zijn voor gebed en bezinning. Het blad is gericht op alle mensen die zich op de een of andere manier rekenen tot de dominicaanse familie: religieuzen en lekendominicanen, maar ook familieleden, vrienden, bezoekers van dominicaanse parochies, kloosters en studiecentra, en anderen die zich geboeid voelen door de dominicaanse spiritualiteit.

Het eerste nummer van de nieuwe jaargang (maart) toont al goed het Vlaams-Nederlandse gezicht van het tijdschrift. Het publiceert o.m. een preek van de overleden pater Schillebeeckx en zijn persoonlijke versie van het Credo. Een Nederlandse auteur tekent een portret van de Nederlandse provinciaal die de grondlegger van de dominicanenorde in Nederland rond het midden van de 19de eeuw wordt genoemd en een cruciale rol heeft gespeeld in de ‘herstichting’ van de dominicanen in Vlaams België.

Zie verder deze link.

Niet gecategoriseerd