Rooms – Katholiek en Oud-Katholiek

Sinds het Tweede Vaticaans Concilie zijn Rooms-katholieken en Oud-katholieken met elkaar in dialoog over het herstel van de volledige kerkelijke gemeenschap. De verwachtingen waren aanvankelijk hoog gespannen. Het herstel van de kerkelijke gemeenschap leek meermaals binnen handbereik. Door het uitblijven daarvan raakte het proces van ontmoeting en toenadering, dat aanvankelijk zeer dynamisch verliep, in een impasse. Nieuwe initiatieven waren nodig om het proces een nieuwe impuls te geven.
Het besluit tot het instellen van een internationale Rooms-katholieke – Oud-katholieke dialoogcommissie werd genomen in 2000 tijdens een ontmoeting in Rome van de aartsbisschop van de Oud-katholieke Kerk van Nederland, mgr. Antonius Jan Glazemaker, met vertegenwoordigers van de Pauselijke Raad voor de Eenheid van de Christenen. Het concrete initiatief ging vervolgens uit van de voorzitter van de Pauselijke Raad, kardinaal Walter Kasper.

De internationale dialoogcommissie kwam voor de eerste keer in mei 2004 in vergadering bijeen in Bern en sloot na 11 bijeenkomsten in mei 2009 in Salzburg haar werkzaamheden af met het rapport ‘Kerk en Kerkengemeenschap’. Enkele maanden later werd dit rapport gepubliceerd.

In het internet-tijdschrift ‘Perspectief’ worden zijn nu de bijdragen van de conferentie gepubliceerd. Bijzonder aanbevolen aan mensen die zich eens nader willen verdiepen in de dialoog tussen rk en ok. Interessante gedachten worden aangereikt over het primaatschap van de paus en de bisschop.
De inleidingen van de conferentie komen uiteraard niet in plaats van het rapport, maar zijn vooral een handreiking voor het lezen en het verstaan van het eindrapport.

Ga naar het tijdschrift ‘Perspectief’ (Dit is een .pdf-file te openen met Acrobat reader)

De Oud-katholieke kerken zijn verenigd in de Unie van Utrecht (logo), waarvan de oud-katholieke aartsbisschop van Utrecht de voorzitter is.

 

 

Niet gecategoriseerd