Paus betuigt spijt over misbruik in Ierland

Paus Benedictus heeft een pastorale brief geschreven aan de kerk van Ierland in verband met de grote misbruik- problematiek. De paus betuigt zijn diepe spijt over wat er is voorgevallen.Het pastorale karakter van de brief spreekt in de directe wijze waarop de paus zich richt tot de slachtofoffers en hun familieleden. Hij spreekt hen bemoedigend toe en verzekert hen van zijn meeleven en gebed. De daders spoort hij aan tot erkennen van hun fouten. Priesters en bisschoppen wijst de paus krachtig op hun verantwoordelijkheid. Opvallend is dat de paus de bisschoppen aanspoort om samen te werken met de burgerlijke overheid. Hiermee lijkt de paus het standpunt te verlaten dat allereerst dit soort problemen binnen de kerk moeten worden geregel. Waar de paus zich rechtstreeks richt tot de religieuzen, priesters en bisschoppen is de paus duidelijk in zijn oordeel. Hij verwijt hen allen tekort geschoten te zijn in hun roeping en mensen die vertrouwen in hen hadden gesteld te hebben misleid.
Vergeleken met de normale omgang met elkaar in de kerk, moet deze brief als krachtig en niet verbloemend worden aangemerkt, de paus is zich ervan bewust dat veel op het spel staat.

De Paus kondigt aan dat de voorbereidingen voor een pauselijke visitatie in Ierland begonnen zijn. Hiermee wil de paus de oude toestand achter zich laten en stappen zetten om herhaling te voorkomen. Wie zou hebben verwacht dat de paus stappen zou aankondigen tot een werkelijk nieuw beleid om de kans op dit soort mistoestanden te doen verminderen zal teleurgesteld zijn. De paus maakt geen nieuwe beleidslijnen bekend. Misschien hangt dit samen met het feit dat de brief specifiek voor de Ierse kerk is bedoeld. Wellicht dat de paus meer algemene maatregelen tot een later moment bewaart.

Voor meer informatie zie katholieknederland.

Lees de volledige tekst. (Duits of Engels)

Niet gecategoriseerd