Aankondiging landelijke ontmoeting

marktplaatsopenkerk.nl op 8 oktober a.s.

 

Een marktplein met marktkramen, een ontmoetingsplek voor gemeenten en parochies, die hun ervaringen over gastvrijheid, openheid en identiteit willen delen. Plaatselijke geloofsgemeenschappen laten zien waarin zij goed zijn!

 

Deelnemende parochies/gemeenten:

 

  1. Frater Andreas Parochie Tilburg, www.kerkwest.nl
  2. de katholieke parochie in Oss, http://home.kpn.nl/heilighart-oss/
  3. Elthetokerk in Alblasserdam, www.elthetokerk.nl
  4. PKN-wijkgemeente De Grote Kerk in Emmen, www.grotekerkemmen.nl
  5. Verenigde Protestantse Kerkgemeenschap in Lochem, www.pknlochem.nl
  6. Doopsgezinde Gemeente in Weierhof (Duitsland), www.mennonitengemeinde-weierhof.de of via www.kijkopdekerk.nl

 

Naast deze parochies en gemeenten wordt nog een aantal parochies/gemeenten uitgenodigd. De Mariënburgvereniging, uitgeverij Berne en de Protestantse Kerk in Nederland verlenen hun medewerking ook aan deze marktdag. Op www.marktplaatsopenkerk.nl is dekomende tijd meer nieuws over deze dag te lezen.

Belangstellende parochianen, gemeenteleden en bestuurders van locale geloofsgemeenschappen zijn van harte welkom op vrijdagmiddag 8 oktober 2010 in Utrecht. Vrij entree. Opgave vooraf is wel verplicht.

 

Tijd en plaats:

Vrijdag 8 oktober 2010, van 13.30 tot 17.30 uur.

Johannescentrum, Moezeldreef 400, Utrecht – Overvecht. Dichtbij het NS-station.

 

Opgave:

Belangstellenden en deelnemers dienen zich op te geven bij: secretaris@levedekerk.nl

 

Adressen Initiatiefnemers:

Stichting Leve de kerk: www.levedekerk.nl

Stichting Roerom: www.deroerom.nl

 

Stichting Leve de kerk staat voor de beweging van de open gastvrije kerk. Vanuit het besef dat wij allen gast van God zijn staan wij open voor anderen. We zijn bij elkaar te gast. Wederkerigheid is een sleutelwoord. Leve de Kerk stimuleert de beweging via www.idee-en-kerk.nl, www.kijkopkerk.nl en www.kerkophetweb.nl.

De Roerom is een nieuws-service- en communicatieblad voor mensen betrokken bij kerk en samenleving. Al 24 jaar geeft De Roerom graag ruimte aan mensen die als bondgenoten mee willen zoeken naar zingeving en de betekenis van religie en spiritualiteit in hun leven. De Roerom is van huis uit katholiek maar ook oecumenisch.

 

Voorlopig programma:

13.30 uur: ontvangst op de markt

14.00 uur: opening door de marktmeester Jos van Genugten

14.10 uur: marktbericht van Yko van der Goot

14.25 uur: marktgang onder leiding van Therèse Heijne, (de deelnemers presenteren zich)

15.00 uur: op bezoek in de marktkramen (ieder kan de kramen bezoeken en in gesprek gaan met de kraamhouders)

16.15 uur: gesprek op het marktplein (analyse en gedachtenuitwisseling)

16.50 uur: liederen en muziek op de markt

17.00 uur: naar de marktkroeg

Niet gecategoriseerd