Standbeeld mgr. Bekkers in Tilburg

Op zaterdag 26 juni a.s. zal in Tilburg een standbeeld worden onthuld van mgr. W. Bekkers de bekende bisschop van Den Bosch in de zestiger jaren. Voor zijn benoeming tot bisschop was mgr. Bekkers pastoor van de parochie ‘t Heike in Tilburg. De veelzijdige kunstenaar Eugène Peters tekent voor het bronzen beeld dat komt te staan op het Stadhuisplein te Tilburg in de nabijheid van een beeld van mgr. Zwijssen, een eerdere bisschop van Den Bosch en een monument tegen zinloos geweld. 

Het initatief voor dit beeld is genomen door Jac de Leeuw die is getroffen door de waarden die mgr. Bekkers voortdurend uitdroeg:”dichtbij mensen staan, voorzien in de behoeften van de mensen en de ontwikkeling van de jeugd”, zoals katholieknederland.nl meldt.

Mgr. Bekkers was een zeer geliefde bisschop. Bekend o.a. van de Brandpuntuitzending waarin hij de eigen verantwoordelijkheid verdedigde van echtparen inzake het kindertal. Hij was samen met mgr. Bluyssen, zijn hulpbisschop aanwezig op het Tweede Vaticaanse Concilie. Bij de door het RKK georganiseerde verkiezing van de katholiek van de eeuw, b.g.v. de eeuwwisseling kwam hij als eerste uit de bus.

Op de foto de bisschop in de het programma ‘De Stoel’ van Mies Bouman. Kort daarna openbaarde zich de ziekte waaraan de bisschop in 1966 is overleden.

 

Bisschop Hurkmans, de huidige bisschop van den Bosch, zal het beeld inzegenen.

Niet gecategoriseerd