Titus Brandsmalezing 2010


Op vrijdag 4 juni jl. hield prof. dr. Peter Schmidt de Titus Brandsmalezing met als titel:

Het Onze Vader, hart van de Bergrede
Het gebed des Heren bidden vanuit zijn eigen context


Over de lezing
In zijn lezing wil Peter Schmidt aantonen dat Matteüs het Onze Vader niet zomaar lukraak in zijn evangelie heeft geplaatst. Dit gebed vormt het hart van de literair en theologisch zeer zorgvuldig opgebouwde Bergrede, een rede waarin alle delen op elkaar betrokken zijn en gezamenlijk illustreren wat Jezus volgens Matteüs eigenlijk bedoelt met het vervullen van de Wet en de Profeten, en wat het betekent binnen te treden in het Koninkrijk der Hemelen. De Bergrede zelf levert de eerste context om de inleidende beden van het Onze Vader te begrijpen. De eerste en beste toegang tot de betekenis van het Onze Vader hoeven we niet te zoeken in de vele ver verwijderde commentaren en contexten. Hoe waardevol zij soms ook kunnen zijn, zij kunnen nooit het gezag en het belang vervangen van de grondbetekenis die Matteüs met zijn Bergrede zelf rond het gebed geweven heeft.

 Lees de volledige tekst

 

Over de spreker
Peter Schmidt (Gent, 1945) studeerde Klassieke Talen en Bijbelexegese en promoveerde tot doctor in de Theologie. In 1971 is hij tot priester gewijd. Van 1973 tot 1998 was hij professor aan het Grootseminarie te Gent. Hij werkte als supervisor mee aan de Nieuwe Bijbelvertaling die verscheen in oktober 2004. Momenteel is hij docent Religiestudies aan de Katholieke Universiteit Leuven, docent Nieuwe Testament aan de Priesteropleiding Bovendonk, docent Internationaal Noviciaat van de Broeders van Liefde te Maria-Aalter en docent aan het Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut te Gent.
Peter Schmidt heeft diverse publicaties op zijn naam staan, waarvan In vrijheid, trouw en hoop. Inleiding tot Paulus, de Katholieke Brieven en de Apocalyps, Averbode 1992 en In de handen van mensen. 2000 jaar Christus in kunst en cultuur, Leuven 2000, bekroond werden met de tweejaarlijkse prijs voor het religieuze boek. In meerdere talen verschenen is zijn boek over het Lam Gods van Van Eyck, Leuven 1995 (en latere edities). In 2008 verscheen van zijn hand bij het Davidsfonds (Leuven): Ongehoord. Christen zijn volgens de Bergrede.

 

 

 

Na de Titus Brandsmalezing werd afscheid genomen van Kees Waaijman als wetenschappelijk directeur van het TitusBrandsma Instituut. Hij gaat als zodanig met emeritaat maar blijft wel zijn medewerking aan het instituut verlenen.

 

 

bron: Titus Brandsma Instituut Nijmegen 

Niet gecategoriseerd