Nieuwe bisschop in Rotterdam: mgr. van den Hende

 
Op dinsdag 10 mei 2011 is in Rome bekend gemaakt dat Mgr. Johannes H.J. van den Hende door Paus Benedictus XVI tot de nieuwe Bisschop van Rotterdam is benoemd. 
Op zaterdag 2 juli 2011 zal Mgr. Van den Hende als vijfde bisschop bezit nemen van de zetel van het bisdom Rotterdam tijdens een Pontificale Eucharistieviering in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal te Rotterdam.
Personalia
Hans van den Hende werd geboren op 9 januari 1964 in Groningen. Van 1976 tot 1982 volgde hij het gymnasium-alpha op het Maartenscollege in Haren. 
Van 1982 tot 1989 studeerde hij als priesterstudent van het Utrechtse Ariënskonvikt aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht. 
Zijn doctoraal diploma behaalde hij in augustus 1990. In deze periode was hij reeds student canoniek recht aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana in Rome.
In april 1995 promoveerde hij op het proefschrift “Particular Councils and Conferences of Bishops from Vatican II up to the 1983 Code”.
Mgr. Van den Hende is op:
• 15 september 1990 tot diaken gewijd door Mgr. J. Möller in de Heilig-Hartkerk in Groningen; 
• 6 april 1991 tot priester gewijd door  Mgr. J. Niënhaus in de kathedrale kerk van Sint-Jozef in Groningen;
• 25 november 2006 tot bisschop gewijd door Mgr. M. Muskens, Mgr. H. Ernst, en Mgr. W. Eijk in de kathedrale kerk van Sint Antonius van Padua in Breda.
Reactie bisdom 
Algemeen Gedelegeerde van de Apostolische Administrator Mgr. Dr. H.A. Verbakel en Algemeen Econoom Mr. J.C.G.M. Bakker van het bisdom Rotterdam zijn dankbaar en verheugd met deze benoeming. Zij heten Mgr. Van den Hende als nieuwe bisschop van harte welkom en zien vol vertrouwen de toekomst tegemoet. In de brief aan alle collega’s van het bisdom Rotterdam schrijven zij: “Ons bisdom krijgt in Mgr. Van den Hende een wijs bestuurder, een goede pastor en bovenal een man met een diep geworteld geloof. Als wapenspreuk koos hij Sine timore serviamus Illi (Dat wij Hem dienen zonder vrees), tekst uit het Loflied van Zacharias (Lucas 1, 75).”
Niet gecategoriseerd