Rapport misbruik in de Verenigde Staten

Vandaag heeft de katholieke kerk in de Verenigde Staten een onderzoeksrapport gepubliceerd dat oorzaken en achtergronden wil analyseren van het seksueel misbruik van minderjarigen. Het rapport richt zich –uiteraard- op de situatie in de Verenigde Staten. De resultaten en conclusies zijn niet zo maar een op een over te brengen naar de Nederlandse situatie. Toch biedt het rapport stof tot nadenken voor iedereen die betrokken is bij of geïnteresseerd is in deze ernstige problematiek.
Natuurlijk zullen er mensen zijn die het rapport en de onderzoeksmethode in twijfel trekken, alleen al omdat in opdracht van de Amerikaanse bisschoppen tot stand kwam en door hen werd betaald (bijna 2 miljoen dollar). Toch kan het rapport gezien worden als een belangrijke stap in het onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen.

U kunt de volledige tekst van het John Jay rapport lezen. Het is nu beschikbaar als een pdf-bestand (in het Engels) Oorzaken en context van seksueel misbruik van minderjarigen door katholieke priesters in de Verenigde Staten, 1950-2010

Lees een samenvattende beschouwing

Niet gecategoriseerd