Juninummer van De Roerom verschenen

De vijfentwintigste jaar­ gang van De Roerom is voltooid.
De eerste afleverin­ gen van de zesentwintigste jaargang zijn in voorberei­ding. We hebben dit jaar afscheid moeten nemen van Franck Ploum als re­dactielid. De redactie dankt hem voor de creatieve inbreng die hij in onze club heeft gehad en wenst hem verder veel succes.
Voor de komende jaargang staan vier nieuwe redactieleden/medewerkers klaar om De Roerom door te zetten. De dames Nel Beex en Truus Kuipers van de administratie/redactie zullen nog wat werkzaam­ heden blijven doen maar wel ‘van huis uit’ zodat ze niet drie of vier keer per week naar Tilburg hoeven te komen. De administratie daar zal drie halve dagen per week bemand blijven. Wij doen pas in het eerste nummer van de komende jaargang nader bericht over een en ander omdat nog niet alles ‘beklonken’ is. Intussen danken wij allen die hun bijdrage hebben geleverd zeer en hopen op hun medewerking in de nabije en verre toekomst. 

Redactie van De Roerom
Peer Verhoeven eindredacteur 

Niet gecategoriseerd