Stichting Leve de Kerk heeft een nieuw bestuur.

De stichting Leve de Kerk is een oecumenische stichting die zich als doel stelt de communicatie en uitwisseling van ideeën over de dagelijkse praktijk in parochie en gemeenten te bevorderen. De Stichting is opgericht als een uitvloeisel van een gelijknamig project dat werd opgezet b.g.v. het 75 jarige bestaan van de NCRV.

Via verschillende websites, waaronder idee-en-kerk.nl en kijkopkerk.nl de belangrijkste zijn, probeert de Stichting zijn doelstelling te bereiken.

In het werk van de Stichting heeft het gedachtegoed van de open en gastvrije kerk, de kerk als Herberg, een belangrijke plaats ingenomen.
De Stichting organiseerde ook landelijke ontmoetingsdagen o.a. Rond thema’s als ‘de gouden kerkmuis’ (voor de beste website van de plaatselijke geloofsgemeenschap) ‘op weg naar de herberg’ en vorig jaar nog markt over nieuwe vormen van en ideeën over kerkzijn ter plaatse.

Omdat het grootste deel van het bestuur al functioneerde vanaf de oprichting van de Stichting in 1996, was er behoefte aan verversing van het bestuur. 
Na een stevige zoektocht en in goed overleg is per 1 juli,  een nieuwe bestuur aangetreden:

het zijn:

Burret Olde (voorl. voorzitter)

Willem Brok (secretaris)

Gerard van der Aa (penningmeester)

Piet Vliegenthart lid

Leonie Brok blijft webmaster

Niet gecategoriseerd