Bij Kerstmis en jaarwisseling

wens van de redactie en het bestuur

Kerstmis 2011.

Het einde van het jaar is weer in zicht
en ons nieuwe kerstnummer in de 26e jaargang
komt een dezer dagen uit: 
voor Uw belangsteling voor ons blad 
hartelijk dank!. 

U allen wensen wij een Vredig Kerstfeest
en van harte een Gezegend Nieuwjaar.
Al het goede voor U en de Uwen.

.
Voor het komende jaar …. 

Wil je mensen
heil en zegen toewensen
– zo begreep Mozes van God –
doe het dan zó:

 
Gun elkaar alle goeds
en Hij staat voor u in.
Vergeef, wees mild
en Hij laat U delen in zijn Licht.
Zie naar elkaar om
en Hij zal uw vrede zijn.

Wie zo doet
heeft en geeft Gods zegen.

Redactie en Bestuur De Roerom

Niet gecategoriseerd