Katholieke faculteit Utrecht-Tilburg erkend

FACULTEIT KATHOLIEKE THEOLOGIE OFFICIEEL ERKEND DOOR DE HEILIGE STOEL

Per 1 januari is de faculteit Katholieke Theologie van de universiteit van Tilburg (FKT) gevestigd te Utrecht definitief erkend als kerkelijke faculteit door de Congregatie voor de katholieke opvouwing te Rome en daardoor opgericht volgens de beginselen van het kerkelijk recht. 

Op donderdag 26 januari heeft de grootkanselier van de FKT, kardinaal-elect mgr. dr. W.J. Eijk, de aartsbisschop van Utrecht, in een korte plechtigheid de hierbij behorende officiële stukken overhandigd aan mr. H.M.C.M. van Oorschot, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Tilburg, en de decaan van de FKT prof.dr. A. Denaux.
Bij die gelegenheid sprak de grootkanselier de hoop uit “dat de FKT met Gods zegen op het gebied van het theologisch onderwijs en onderzoek een vruchtbare bijdrage zal blijven leveren aan een wetenschappelijke cultuur waarin het geloof en de rede. Beide vinden immers hun oorsprong in God en vullen elkaar aan.”

Tegelijk met de definitieve erkenning zijn ook de studiecurricula van de theologie en van godsdienstwetenschappen door de Congregatie goedgekeurd, en daaraan gekoppeld is het recht toegekend aan de FKT, resp. de Tilburg University, om de kerkelijke graden van STB (Bachelor of Sacred Theology, STL (Licenciate of Sacred Theology) en STD (Doctor of Sacred Theology) te verlenen.
De Congregatie voor de katholieke opvoeding, heeft waardering heeft waardering voor de inspanningen die de faculteit tijdens de voorbije vijf jaar op het gebied van onderwijs en onderzoek heeft geleverd. Door de erkenning wordt de FKT definitief opgenomen in het wereldwijde netwerk van kerkelijk erkende theologische faculteiten. De Congregatie hoopt en verwacht dat de FKT een bijzondere rol zal vervullen in het geheel van kerkelijke opleidingen in de Nederlandse kerkprovincie. Tevens heeft zij de hoop uitgesproken dat de FKT een bijdrage kan leveren tot de ontwikkelingen van de katholieke theologie op het niveau van de universele kerk.

Niet gecategoriseerd