De katholieke kerk en Israël

Een overeenkomst die de rechten van de katholieke kerk in Israël moet waarborgen is een stap dichterbij gekomen. Zowel het Vaticaan als Israël hebben dat volgens de Catholic News Agency meegedeeld als resultaat van een bijeenkomst.

“De onderhandelingen vonden plaats in een constructieve sfeer, opmerkelijke voortgang werd geboekt.” zo is te lezen in een gezamenlijke verklaring.

Sinds 1993 onderhouden het Vaticaan en Israël diplomatieke betrekkingen. Maar er lagen nog een aantal niet opgeloste kwesties, o.a. wat betreft de wettelijke status van de Kerk in Israël. Sinds 1999 wordt over deze en andere kwesties bilateraal overleg gevoerd: “Zoals ik al opmerkte,”zei mgr. Ettore Balestrero, van het Vaticaans Departement voor de relaties met andere landen, er is voortgang geboekt maar er moeten nog een paar vragen worden opgelost, voor we kunnen ondertekenen.” Een van de lastigste is misschien wel de status van Oost Jerusalem. De Heilige Stoel erkent, net als de internationale gemeenschap, niet dat Oost-Jeruzalem bij Israël hoort. De pauselijke staat beschouwt het als bezet gebied. Israël veroverde het in 1967 en annexeerde het.

Niet gecategoriseerd