De gewetensvrijheid als splijtzwam in de samenleving

 

door Pieter Anko de Vries

 

De levenswijze van orthodoxe christenen komt in ons land steeds meer onder druk te staan door de politieke seculiere elite. Die heeft meer begrip voor moslims dan voor orthodoxe christenen.

Historica en publiciste Amanda Kluveld maakt zich zorgen over de aantasting van de gewetensvrijheid. Zij schrijft dat in de onlangs verschenen studie voor het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP Gewetensvrijheid in het geding. ,,In de wet is vastgelegd dat we bijvoorbeeld niet mogen discrimineren naar geaardheid. Maar dat is tegenwoordig steeds vaker niet genoeg, naar het schijnt. Iedereen moet van veel politieke partijen bijvoorbeeld ook homohuwelijken appreciëren. Mensen moeten ‘om’. Er wordt geprobeerd een ander geweten af te dwingen”, zegt Kluveld.

,,In Nederland konden sommige ambtenaren van de burgerlijke stand op grond van hun geweten homostellen niet in de echt verbinden. Dit is in ons land nooit echt een groot probleem geweest. Als er een trouwambtenaar gewetensbezwaren had, werd er altijd wel een ander gevonden. Maar het kúnnen weigeren homo-stellen te trouwen was een groot deel van politiek Nederland een doorn in het oog. De seculiere drammerigheid schreef voor dat er een wet moest komen die weigeren verbood en die wet werd aangenomen. In de Memorie van Toelichting werd een verband gelegd tussen geweld jegens homoseksuelen en de zogenoemde weigerambtenaar, terwijl er nooit een weigerambtenaar is veroordeeld of aangeklaagd voor geweld tegen homo’s”, zegt Kluveld.

,,Iets dergelijks is er aan de hand met de wet die levensmoeheid regelt. In de toelichting op de wet komt het woord ‘autonomie’ naar voren. Iedereen is de zogenaamde auteur van zijn eigen leven. Maar dat verhaal klopt niet. Het is fundamenteel onwaar. Je kunt niet bepalen of iets jouw leven niet is.” Het suggereert dan dat er een keuze voor een ander leven gemaakt kan worden, maar dat is onjuist. De geboden keuze is de dood.”

Bersiap

Kluveld beschouwde zich vroeger als ongelovige. ,,Maar op de een of andere manier is God nooit uit mijn leven verdwenen. Je zou kunnen zeggen dat het geloof sluimerde.” Nu is ze lid van een Hersteld Hervormde Gemeente, nadat ze was geïnspireerd door preken van een predikant van deze denominatie.

Haar familie is afkomstig uit het voormalig Nederlands-Indië. Kluveld werd in Nederland geboren. Haar ouders maakten de verschrikkingen van de Japanse bezetting en de Bersiap-periode mee. ,,Dat moet haast wel een van de redenen zijn geweest voor mijn vader om zich af te zetten tegen het christendom.”

,,Ik voel me thuis in de Hersteld Hervormde Gemeente. Ik mag gewoon rustig in de kerkbanken zitten. Ik hoef niets te veranderen. In sommige kringen wordt dat als ‘slaafs’ beschouwd. Maar ik vind het heilzaam.”

Burgers

Kluveld ziet in Nederland nog geen gewetensconflicten tussen burgers zoals in Angelsaksische landen waar christenen worden gepest (zie kader), maar bespeurt wel vanuit de politiek en de overheid druk op de samenleving, bijvoorbeeld bij het onderwijs. ,,Zoals lessen over gender die worden opgedrongen, waarbij de overheid bepaalt wat goed of slecht is.”

Kluveld ziet dat er in ons land vaak wordt gemeten met twee maten als het om moslims en orthodoxe christenen gaat. Orthodoxe christenen worden veel harder aangepakt dan moslims. Als een moslim zich bij zijn doen of laten beroept op zijn geloofsovertuiging wordt dat meestal wel geaccepteerd. Maar orthodoxe christenen worden gedwongen zich aan te passen als zij dingen zeggen of doen die niet in de smaak vallen bij de heersende seculiere elite. Als er problemen zijn met een islamitische school dan ligt direct het hele systeem van bijzonder onderwijs onder vuur, terwijl er veel beter kan worden gekeken naar wat er mis is op die specifieke islamitische school.”

Het denken van de seculiere elite krijgt steeds meer invloed. Je mag van hen bijvoorbeeld niet uitgaan van een Bijbelse visie op de samenleving. Dat wordt weggezet als totalitair. Ik vind dat merkwaardig. Als je vindt dat er geen waarheid is, loop je kans dat je foute handelingen gaat bagatelliseren, omdat je een moreel anker mist. Maar christenen moeten ook de hand in eigen boezem steken. Ze moeten meer en duidelijker vertellen wat ze vinden en waarom ze dat vinden.”

Kluveld is geen lid van de SGP. Dat vond ze zuiverder toen ze solliciteerde op een oproep van het Wetenschappelijk Instituut voor de partij om met een beurs studie te doen naar gewetensvrijheid en de politieke gevolgen daarvan in de samenleving en onder meer de rol die gewetensvrijheid speelt binnen het denken van de SGP.

Absoluut

Gewetensvrijheid is volgens Kluveld als abstract mensenrecht absoluut. ,,Iedereen heeft het vermogen te onderscheiden tussen goed en kwaad en niemand mag dat vernietigen. Er bestaat ook gewetensvrijheid waarbij het geweten je bepaalde handelingen of opvattingen voorschrijft. Dat is niet een absoluut recht omdat jouw geweten kan conflicteren met het geweten van anderen. Christenen moeten hun geweten altijd toetsen aan de Bijbel.”

Gewetensvrijheid in het geding. Het relationele geweten ondervraagd. Dr. A.A. Kluveld. Labarum Academic, 14,95 euro

 

bron: hetgoedeleven.com

Niet gecategoriseerd