Zware beschuldigingen van kindermisbruik tegen kardinaal Pell

door Frans Wijnands   –

De politie van de Australische deelstaat Victoria heeft de Australische Curie-kardinaal George Pell (76) officieel in staat van beschuldiging gesteld wegens kindermisbruik. Het misbruik zou in de jaren zeventig en tachtig hebben plaatsgevonden toen Pell onder meer aartsbisschop van Sydney was. Hij zou toen twee jongens seksueel misbruikt hebben in kleedhokjes van een zwembad. George Pell heeft de afgelopen jaren de hardnekkige verdachtmakingen fel ontkend: ‘Ze zijn vals en weerzinwekkend’. Hij sprak gisteren in het Vaticaan  van ‘een karaktermoord zonder weerga’. Wel heeft hij in eerdere verhoren toegegeven dat hij fouten heeft gemaakt door priesters die zich aan kindermisbruik schuldig hadden gemaakt, de hand boven het hoofd te houden. Ook werden klachten van misbruikte kinderen genegeerd.

Op 18 juli moet kardinaal Pell voor de rechter in Melbourne verschijnen. ‘Ik zie er naar uit’, liet hij gisteren weten. ‘Dan kan ik eindelijk mijn verhaal doen en mijn onschuld aantonen’. Paus Franciscus heeft kardinaal Pell toestemming gegeven naar Melbourne te reizen. De paus zal de rechtsgang van de Australische Justitie volledig respecteren, liet het Vaticaan gisteren weten. ‘Niemand moet oordelen alvorens de rechter heeft geoordeeld’, zei de paus onlangs nog voor Radio Vaticana. Ook de lijfarts van Pell heeft ingestemd met de lange vliegreis.

George Pell is een van de hoogste prelaten in de Vaticaanse bestuurlijke hiërarchie. De paus benoemde hem vanwege zijn grote deskundigheid op financieel gebied in 2014 tot prefect van het nieuwe Secretariaat voor Economische Zaken. Als Vaticaans ‘minister van Financiën’ beheert en controleert Pell sindsdien alle geldstromen binnen het Vaticaan en moet hij zorgen voor een volledige transparantie inzake het financieel beleid.

Pell is tevens lid van de C9, het bijzondere college van negen kardinalen dat de paus adviseert bij de hervorming van de Curie.

 

Kardinaal Pell heeft de afgelopen dagen overleg gepleegd met paus Franciscus en hem om toestemming gevraagd om zich volledig op zijn verdediging te mogen voorbereiden. De paus heeft ermee ingestemd dat Pell zijn activiteiten als hoofd van het Secretariaat voor Economische Zaken tijdelijk neerlegt, in afwachting van de rechterlijke uitspraken.

Paus Johannes Paulus II benoemde Pell in 1987 tot aartsbisschop van Melbourne. In 2001 volgde zijn benoeming tot aartsbisschop van Sydney. Als zodanig was Pell tientallen jaren het boegbeeld van de rooms-katholieke kerk van Australië. Maar het wereldwijde kindermisbruik door rk priesters, paters en broeders heeft de kerkprovincie van Australië zware klappen toegebracht. Het imago van de kerk kreeg een enorme deuk, er werden tientallen miljoenen dollars betaald aan de slachtoffers en veel katholieken keerden hun kerk de rug toe. Net als in andere landen waar misbruikschandalen aan het licht kwamen was de kerkelijke leiding – tot in het Vaticaan – op de eerste plaats bezig met het eigen gezicht te redden. Pas later – en volgens veel slachtoffers veel te laat – kwam er openlijk begrip voor het leed van de misbruikten.

De Australische Justitie doet al jaren onderzoek naar misbruikgevallen in de kerk. Ook kardinaal Pell werd daarbij betrokken. Omdat hij vorig jaar te ziek was om naar Melbourne te reizen, ging de openbare aanklager toen akkoord met een skype-interview/verhoor met Pell die vanuit Rome de vragen van politie en Justitie beantwoordde. Dat leek afdoende, maar onverwacht heeft het Openbaar ministerie van de deelstaat Victoria de zaak weer opgepakt. Nu met een formele beschuldiging aan Pell: misbruik van minderjarigen.

De exacte inhoud van de akte van beschuldiging is nog niet bekend gemaakt, maar volgens het openbaar ministerie gaat het om ‘verschillende aanklachten, ingediend door meerdere slachtoffers’.     

De affaire wordt nu ook een testcase voor de paus. Het Vaticaan, en dus indirect de paus persoonlijk, wordt al langer verweten dat het te weinig coöperatief is bij de aanpak van kindermisbruik. Ook de samenwerking met de onlangs ingestelde pauselijke raad ter bescherming van minderjarigen zou erg stroef verlopen.

 

franswijnands@telenet.be

Niet gecategoriseerd