NL Katholieken in overgrote meerderheid voor euthanasie

NL Katholieken in overgrote meerderheid voor euthanasie

Van de rooms-katholieke volwassenen in Nederland meent 91,3 procent in 2018 dat euthanasie in bepaalde omstandigheden mogelijk moet zijn. Dat beweert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van het onderzoek Belevingen 2018.

De vandaag gepubliceerde onderzoeksresultaten zijn door het CBS gespecificeerd naar levensbeschouwelijke overtuiging van de respondenten, omdat gebleken is dat religie een grote rol speelt bij de meningsvorming over euthanasie.

CBS: 87% wijst euthanasie niet principieel af >>

Dat meer dan negen op de tien respondenten die aangegeven hebben zichzelf als ‘rooms-katholiek’ te beschouwen, is opmerkelijk. De Rooms-Katholieke Kerk beschouwt euthanasie immers als een zonde tegen het goddelijke gebod ‘Gij zult niet doden’. Paus Franciscus noemt het zelfs een extreem kwaad. Uit de resultaten van dit CBS-onderzoek zou wellicht ook geconcludeerd kunnen worden dat leden van de Katholieke Kerk in Nederland zich weinig aantrekken van het kerkelijk leergezag.

Van de als rooms-katholiek aangemerkte groep respondenten gaf 3,3 procent aan dat euthanasie niet mogelijk moet zijn; 5,4 procent verkoos niet te antwoorden. De groep die de meeste principiële bezwaren tegen euthanasie vertoont zijn de moslims: 42,2 procent zegt dat euthanasie niet mogelijk moet zijn. Zij worden gevolgd door de gereformeerden: 30,9 procent.

bron: CBS

bron: kro-ncrv

Niet gecategoriseerd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *