Meisjes van de Goede Herder

Het bestuur van de Stichting Kinderdwangarbeid Meisjes Goede Herder dringt bij minister Sander Dekker aan op spoedige invoering van een schadevergoedingsregeling voor voormalige pupillen van de jeugdzorginstellingen van de Orde van de Goede Herder.

Het door Prof. Guus Heerma van Voss en Prof. Mijke Houwerzijl uitgebrachte rapport over de dwangarbeid die door in de instellingen van de Goede Herder geplaatste minderjarigen in de periode 1945-1977 is verricht, bevestigt op twee essentiële punten de juistheid van onze eerdere stellingen dienaangaande, namelijk dat: 1) de aan de pupillen opgelegde arbeid valt onder de vanaf 1934 voor Nederland geldende internationale definitie van het misdrijf dwangarbeid, namelijk arbeid die onvrijwillig en onder bedreiging met straf wordt geleverd (Verdrag International Bureau voor Arbeid van 1932); 2) de Nederlandse overheid daarvoor (mede) verantwoordelijk is omdat de instellingen behoorden tot erkende instellingen van jeugdzorg waarop toezicht werd uitgeoefend, althans had moeten worden uitgeoefend, en de minderjarigen daar waren geplaatst op bevel van de kinderrechter en/of door de kinderrechter aangestelde gezinsvoogd.

Nu de juistheid van deze twee stellingen door onafhankelijke, door minister Sander Dekker  aangestelde deskundigen is bevestigd, houden wij hem aan zijn eerdere in het overleg met de Tweede Kamer hierover gedane uitspraak dat hij in dat geval zou overgaan tot de instelling van een regeling voor ‘erkenning en, daar waar relevant, genoegdoening’  voor de betrokken (Overleg Justitiecommissie Tweede Kamer op 20 februari 2019).

In het door hem aangekondigde overleg tussen ons en zijn departement over de inhoud van een dergelijke regeling zullen wij aandringen op de spoedige invoering van een schadevergoedingsregeling naar analogie van de Tijdelijke Regeling Seksueel Misbruik in de Jeugdzorg, uit te voeren door het Schadefonds Geweldmisdrijven. Wij zullen tevens aandringen op ondersteuning van de betrokken vrouwen bij de indiening van een claim en de verwerking van het hen aangedane onrecht, bijvoorbeeld door medewerkers van Slachtofferhulp Nederland.

bron: Stichting Kinderdwangarbeid Meisjes Goede Herder (KMGH)(website: www.kmgh.nl)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *