Paus Franciscus ‘droomt’ en laat alles bij het oude:

–    door onze Romecorrespondent Frans Wijnands   –

Geen getrouwde priesters, geen vrouwen aan het altaar in de rooms-katholieke kerk. U kon het in de eerdere berichten op deze site lezen.
Missionarissen moeten daar het desastreuze priestertekort maar gaan oplossen. Vrouwen zijn onmisbaar in het pastorale werk, maar wijze, gerespecteerde en diepgelovige getrouwde mannen tot priester wijden is niet aan de orde. De paus laat het celibaat onveranderd. Ongetwijfeld tot geruststelling van behoudende rooms-katholieken. En dus tot teleurstelling bij de meer progressieven. Die hadden gehoopt dat de paus de deur voor getrouwde priesters op z’n minst op een kier zou zetten.

Ook paus Franciscus is geen revolutionair als het om de eeuwenoude tradities van de rk-kerk gaat. Afgelopen maandag ontving hij een aantal Amerikaanse bisschoppen en lichtte toen al een tipje van de sluier op: ‘Velen zijn natuurlijk geïnteresseerd in de vraag of getrouwde mannen tot priester en vrouwen tot diaken kunnen worden gewijd. Ik denk dat het nu iets is waar we niet verder mee moeten gaan. Ik heb het gevoel dat de Heilige Geest daar nu niet mee aan het werk is’.

Op de officiële website van het Vaticaan schrijft Andrea Tornielli, hoofdverantwoordelijk voor de Vaticaanse persdienst, dat het pauselijke document geschreven is ‘als een liefdesbrief’; een document vol liefde voor en bezorgdheid over het Amazonegebied en met de oorspronkelijke bevolking.

Het pauselijk slotdocument is gebaseerd op zijn vier dromen over het Amazonegebied: hoe het daar sociaal/maatschappelijk, cultureel, ecologisch en kerkelijk/pastoraal zou moeten zijn, of worden. Zijn woorden roepen herinneringen op aan de beroemde ‘I have a dream’- toespraak van de Amerikaanse zwarte predikant Marin Luther King. Ook hij droomde van een betere wereld.  

De ‘dromen’ van de paus zijn niet verrassend. Hij droomt van een Kerk die aan de kant van de onderdrukten staat, die de armen ondersteunt in hun recht op inspraak over hun toekomst en dat van hun woongebied. Hij droomt van een voortdurende dialoog tussen mensen en belangengroepen. Dromen dat de culturele tradities van de oorspronkelijke bewoners worden gerespecteerd.  

Hij droomt van een (wereldomspannende) zorg voor het milieu, in het besef dat niet alleen in het Amazone-gebied maar wereldwijd, economische en financiële argumenten nooit doorslaggevend mogen zijn.

En op kerkelijk gebied? De paus hoopt op een rk-kerkgemeenschap in het Amazone-gebied ‘met een eigen gezicht’. Hij bedoelt dan dat inheemse tradities vervlochten moeten kunnen worden met de bestaande liturgie. Zoals ooit besloten werd dat de Eucharistieviering niet uitsluitend in het Latijn, maar ook in de landstaal gevierd mocht worden.

Maar een kerk met een herkenbaar ‘Amazone-gezicht’ is vooralsnog onherkenbaar. Wat zou je aan de liturgie willen toevoegen en aanpassen. En wat mag? En waar vindt de rk-kerk de missionarissen die het Evangelie gaan verkondigen?

De kernboodschap van de pauselijke exhortatie is: als we het Amazone-gebied in alle sociaal/maatschappelijk/cultureel/ecologische opzichten redden,  dan redden we de planeet. Dàt is wat je noemt ’n droom…

deze column verschijnt gelijktijdig in Het Friesch Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *