Lintje voor Pater Jan van der Zandt msc


Pater Jan van der Zandt msc. Foto: © KNR- Erica Op ‘t Hoog ==

Vrijdag 24 april ontving pater Jan van der Zandt, missionaris van het H. Hart en landelijk pastor en coördinator van het Pastoraat voor Woonwagenbewoners, Sinti en Roma (PWN) in Nederland een koninklijke onderscheiding. Hij werd lid in de orde van Oranje Nassau.

De 77-jarige pater Jan van der Zandt begon in 1981 als pastor en coördinator bij het PWN en zet zich onvermoeibaar in voor meer erkenning en respect en het welzijn van Woonwagenbewoners, Roma en Sinti. Hij vervult zo een belangrijke rol voor de integratie van deze minderheid in de Nederlandse samenleving. Daarbij heeft hij ook aandacht voor armoedebestrijding en vroegtijdige schoolverlaters. Van der Zandt’s inzet voor de bedevaart in Roermond van Sinti en Roma helpt deze minderheid een gezicht te geven en zelfvertrouwen. 

Eigen identiteit

De eigen identiteit is voor deze groepen erg belangrijk, vertelde pater van der Zandt vorig jaar tijdens een interview in het KNR Bulletin. “Zij hebben een eeuwenoude cultuur waar zij zeer veel waarde aan hechten. Als woonwagenpastoraat willen we dit graag in beeld brengen. Daarom geven we regelmatig brochures uit, eerst vooral voor pastorale werkers, nu ook breder voor bijvoorbeeld het onderwijs en maatschappelijk werk. Als je hun cultuur en achtergronden niet kent is het moeilijk deze mensen te begrijpen en iets voor hen te doen. We hopen zo meer respect en begrip te kweken.”

Pater van der Zandt verzorgt vaak doop- en eerste communievieringen. In parochies is het niet altijd mogelijk om aparte vieringen te houden voor de wagenbewoners, terwijl dat wel belangrijk voor hen is. “Juist omdat de wagenmensen steeds meer verspreid over het land zijn komen wonen, worden dit soort sacramenten – doop, Eerste Communie, uitvaarten – aangegrepen om samen te komen. Het is heel gebruikelijk om een zaaltje af te huren en meer dan 100 mensen uit te nodigen voor een doop. Dat gaat niet als dat in de gezamenlijk doopdienst van de parochie moet.” 

Christoffels

“Sint Christoffel is de patroonheilige van de reizigers. Net als hij zijn Christoffels mensen die anderen – in dit geval de woonwagenbewoners, Roma en Sinti – helpen om aan de overkant te komen, hen begeleiden en samen met hen willen optrekken. Het zijn tussenpersonen tussen de mensen en de instanties en parochies. Zij behartigen hun belangen en werken aan wederzijds begrip.  Het zijn personen die een religieuze achtergrond hebben en daarom het belang van geloof voor de doelgroep begrijpen. Diakenen en vrijwilligers uit de parochie of mensen uit onderwijs of maatschappelijk werk.. We zijn ook bezig met het opzetten van diocesane werkgroepen die ons kunnen helpen het netwerk uit te breiden. Een Christoffel kan dan de aanjager van zo’n groep zijn.

Naast deze inzet voor Sinti en Roma is Jan van der Zandt tevens voorzitter van de Wereldwinkel in Vught, die inmiddels is ondergebracht in de Petruskerk te Vught. In het verleden heeft hij zihc ook jarenlang ingespannen voor de opbouw van een vrijwilligersnetwerk voor het Lilianefonds.

Zo levert hij op stille wijze een bijdrage aan de opbouw van onze samenleving op lokaal, landelijk, maar ook internationaal niveau.

Het complete interview met pater Jan van der Zandt in het KNR-Bulletin

Het werk van pater Jan van der Zandt en het PWN wordt financieel ondersteund door de gezamenlijke religieuzen door een bijdrage van KNR-PIN

bron:KNR

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *