Vooraanstaande Franse katholieken houden pleidooi voor hervorming van de kerk

vooraanstaande Franse katholieken vragen om hervorming van de kerk
Michel Camdessus, voormalig IMF-directeur. (Foto door JIM WATSON / AFP)

Een groep van 11 vooraanstaande Franse katholieken, onder leiding van een voormalig beleidsmedewerker van het Vaticaan, heeft een nieuw manifest voor verandering in de kerk uitgegeven met als titel: Transformer l’Église catholique (“De katholieke kerk hervormen” ( 56 pagina’s).

Zij zoeken een antwoord op de fundamentele vraag: ‘Wat voor soort kerk zouden we graag zien ontstaan uit de grote beproeving die we doormaken?’ Het boek biedt “een aantal voorstellen verzameld door Michel Camdessus, voormalig lid van de Pauselijke Raad voor Justitie en Vrede”.
De 87-jarige Camdessus is een internationaal bekende econoom die van 1987 tot 2000 directeur was van het Internationaal Monetair Fonds, het langste mandaat in de geschiedenis van het IMF. Daarnaast heeft hij ook uit de eerste hand ervaring opgedaan met de gang van zaken in het Vaticaan. In 2000 maakte Johannes Paulus II hem tot een van de weinige leken die volwaardig lid waren van de Pauselijke Raad voor Justitie en Vrede. Camdessus behield zijn mede beleidsbepalende functie tot 2017, toen paus Franciscus koos voor een nieuwe opzet en de Raad voor Justitie en Vrede liet opgaan in de “Dicasterie voor de bevordering van integrale menselijke ontwikkeling”.

Camdessus lanceerde het e-book-project als antwoord op de uitnodiging van de paus in in de brief aan het volk van God (2018) om ‘de katholieke kerk te hervormen’. Camdessus en de andere tien leken die hebben bijgedragen aan het e-book zeggen dat ze als “toegewijde christenen” een aantal thema’s onder de aandacht willen brengen.
Het werkje is onderverdeeld in drie hoofdstukken, en wordt ondersteund door de internationaal gerenommeerde deskundige op het gebied van kerk en oecumene, pater Hervè Legrand. Deze 84-jarige Dominicaanse theoloog heeft een aantal historische en theologische bijlagen toegevoegd die de voorstellen van het boek voor kerkelijke hervormingen verder fundament geven.

Van klerikalisme tot synodaliteit
Het boek beschrijft de situatie van de kerk, op zijn zachtst gezegd, als kritiek. De auteurs drukken hun diepe bezorgdheid uit over het klerikalisme (inclusief de heropleving daarvan onder jongere priesters) en het aanhouden van een ‘bekrompen’ seksuele moraal die veel van onze tijdgenoten eenvoudigweg negeren.
Ze zeggen ook dat initiatieven om de synodaliteit en lekenparticipatie in kerkelijk bestuur te bevorderen, nog steeds te zwak zijn.
De crisis door seksueel misbruik, bracht deze Franse katholieken ertoe zich te laten horen, maar wat ze zeggen gaat in de kern verder. Verwijzend naar talrijke momenten uit de kerkgeschiedenis en teksten van het leergezag, houden ze een uitvoerig pleidooi voor veranderingen in kerkelijke structuren. Ze nodigen alle leden van de kerk uit – zowel leken als gewijden – om alle hiermee samenhangende kwesties frontaal aan te pakken. De auteurs wijzen erop dat deze kwesties vroeger “veelvuldig in de media werden besproken, dat wil zeggen buiten de kerk en dikwijls te kort door de bocht”, omdat ze binnen de kerk niet aan de orde konden worden gesteld. Maar volgens de auteurs is het gesprek over deze onderwerpen meer onderdeel van het gewone kerkelijke leven zijn geworden, vooral sinds de paus zijn brief aan het volk van God heeft uitgegeven.

Nieuwe modellen voor familie en gezin
De auteurs volgen paus Franciscus in zijn uitnodiging aan christenen om zich in te zetten, door zijn hervormingen en zijn toekomstvisie actiever te ondersteunen – of het nu gaat om collegialiteit, het verwelkomen van de gescheiden en hertrouwden of de kerk te ondersteunen in het gebruik van verstaanbare taal.
Ze tonen zich gefrustreerd, maar niet op een veroordelende manier, door katholieken die nostalgisch teruggrijpen naar het verleden. Dergelijke katholieken zijn, naar eigen zeggen, ongevoelig voor maatschappelijke veranderingen, vooral voor nieuwe gezinsmodellen in het bijzonder.

Vanzelfsprekend halen de auteurs met instemming voorstellen van de Amazone-synode aan: oproep tot wijding van getrouwde mannen en “pre-huwelijkse zegen, na kritisch onderzoek” voor jongeren die als echtparen leven.
Camdessus en zijn mede-katholieke auteurs dromen van een kerk “volledig gevoed door het evangelie en de eucharistie, ten dienste van de toekomstige wereld”.


Transformer l’Église catholique . Quelques proposities recueillies par Michel Camdessus , 56 p., € 3,50
U kunt dit boek (in het Frans) gratis downloaden, klik hier

bron: La Croix International
vertaling en bewerking: redactie: www.deroerom

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *