Zusters van de Choorstraat vieren tweede eeuwfeest

De Dochters van Maria en Joseph bestaat 200 jaar. De leden van deze religieuze congregatie, ook wel bekend als de Zusters van de Chooorstraat, hebben onlangs het tweede eeuwfeest gevierd.

Aan de oorsprong van de congregatie staat Anna Catharina van Hees (1768-1825), in de volksmond ook wel Heilig Kaatje genoemd. De vrouw uit ‘s-Hertogenbosch zou een visioen hebben gehad van een lopend vuur en een lange stoet vrouwen met een rugzak vol menslievende idealen.

Pastoor Jacobus Heeren nam de jonge vrouw en haar visioenen serieus en stichtte met haar in 1820 de Congregatie van de Dochters van Maria en Joseph. In een pand aan de Choorstraat in Den Bosch, in de schaduw van de Sint-Janskathedraal, startte zij haar liefdewerk voor de armen samen met vier andere jonge vrouwen. Aan de Choorstraat is nog altijd het moederhuis van de congregatie gevestigd.

In de loop van de tijd groeide de congregatie uit tot een gemeenschap van meer dan duizend vrouwen. Door heel Nederland maar ook ver daarbuiten werden kloosters gesticht.

De zusters werkten voor blinden, doven en mensen met een andersoortige handicap. Ze stonden daarbij aan de wieg van onder meer het Instituut voor Doven in Sint-Michielsgestel, de Sint-Maartenskliniek in Nijmegen en Sint-Jozefoord in Nuland. Ze waren werkzaam in steden en dorpen als Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen, Eindhoven, Best en Beverwijk.

Naast zorg voor mensen met een handicap zetten de zusters zich in voor zorg voor mensen in de marge en waren zij betrokken bij het pastoraat onder woonwagenbewoners en bij het bedrijfsapostolaat. Zo was de congregatie actief bij de Hoogovens in IJmuiden, waar de zusters in de fabriek te vinden waren.

De congregatie breidde haar werk ook uit naar de missie, zoals in Brazilië, Congo, China en Indonesië.

Tijdens de beide wereldoorlogen leden de zusters armoede. Toch zetten zij zich in voor de opvang van vluchtelingen. In de jaren na het Tweede Vaticaans Concilie veranderde er veel. De inzet voor gehandicapten en mensen in de marge bleef, de zusters gingen ook meer werken in het pastoraat in parochies en voor bijvoorbeeld de doofblinden.

In Nederland wordt de groep kleiner en ouder. Veel zusters leven in het moederhuis aan de Choorstraat en of in het door hen opgerichtte Sint-Jozefoord in Nuland. Ze zijn nog altijd actief betrokken bij de maatschappij, hetzij door gebed, hetzij door concrete inzet. En ook in Indonsië en Timor Leste gaat het werk van de zusters nog altijd door.

bron: KNR

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *