Oproep: plant een boom in periode voor de Schepping

Ieder jaar wordt tussen 1 september en 4 oktober de Periode van de Schepping gehouden. In deze periode wordt er in de kerken extra aandacht gevraagd voor de zorg voor de Schepping. In samenwerking met het Belgische Ecokerk, brengt de Laudato Si’werkgroep Nederland ook dit jaar weer materiaal hiervoor uit.

Boom planten

De Laudato Si’ werkgroep Nederland sluit zich aan bij de oproep van de Belgische kerkelijke organisatie Ecokerk om in deze periode een Laudato Si’ boom te planten. Een vrucht- of fruitboom symboliseert mooi de oproep om de vruchten van de aarde te delen. Bovendien duurt het enkele jaren voordat hij vrucht draagt.  Ook dat is symbolisch: het vraagt soms wat geduld om resultaten te zien van onze inspanningen.

Appels aan boom
Brochure met suggesties voor liturgie, bezinning en activiteiten

De Scheppingsperiode (1 september – 4 oktober) wordt elk jaar groter. Dit jaar zullen ook veel katholieke gemeenschappen activiteiten organiseren in verband met het speciale Laudato Si’ jaar. Voor Vlaanderen en Nederland is een uitgebreid katern gemaakt met suggesties om als gemeenschap stil te staan bij de Scheppingsperiode. 
De brochure met suggesties voor liturgie, gesprek, bezinning en actie in de periode voor de Schepping is te downloaden via www.laudato-si.nl 

Paus Franciscus

Paus Franciscus heeft enkele jaren geleden 1 september uitgeroepen tot Wereldgebedsdag voor de Schepping. Met deze dag sluit de katholieke kerk aan bij de ‘Dag van gebed voor het milieu’ uit de orthodoxe kerk, die ook op 1 september wordt gevierd en bij de periode van de schepping (1 september t/m 4 oktober waartoe de Wereldraad van Kerken al in 1997 opriep.

Laudato Si’ werkgroep Nederland

De Laudato Si’ werkgroep Nederland is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse bisschoppenconferentie en de KNR. Deze is ingesteld bij het uitkomen van de pauselijk encycliek over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis in 2015. Voorzitter is mgr. Gerard de Korte

bron: KNR

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *