Adventsactie in teken van voedselzekerheid

De adventscampagne van de Stichting Bisschoppelijke Vastenactie staat dit jaar in het teken van voedselzekerheid. De actie is gericht op het voorkomen van de zogenoemde armoedeval: de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding, ziekte, gebrekkige opleiding en weer armoede. Ondervoeding is een belangrijke schakel in deze cyclus. Adventsactie wil daar iets aan doen.

“We steunen dit jaar diverse projecten die ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen verbouwen en zo beschikken over gezond en gevarieerd voedsel. Daarmee willen we de vicieuze cirkel helpen doorbreken”, aldus het campagneteam van de Adventsactie.

Ondervoeding is een belangrijke oorzaak van armoede: jonge kinderen die te weinig voedingsstoffen binnenkrijgen, lopen een blijvende groeiachterstand op. Ze worden sneller ziek, ontwikkelen zich langzamer dan gezonde leeftijdgenootjes en presteren minder goed op school. De slechte voeding heeft dus invloed op hun ontwikkeling en toekomstmogelijkheden. De kans is groot dat ze later in een lage inkomstensector en dus in armoede terechtkomen.

De projecten van Adventsactie richten zich daarom op voedselzekerheid. Zo krijgen in de Democratische Republiek Congo vijftig gezinnen de beschikking over gemeenschappelijke akkers, materialen en zaaigoed. De deelnemers krijgen les in agrarische en verkooptechnieken. In Nicaragua leren families vanwege de aanhoudende droogte nieuwe landbouwtechnieken en op de Westbank krijgen boerengezinnen steun bij het opzetten van landbouwbedrijfjes. En in Malawi leren 160 alleenstaande moeders met schoolgaande kinderen met het project van Adventsactie hoe ze op ecologische wijze groente kunnen verbouwen.

bron: adventsactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *