Franciscus tegen teveel democratie in de kerk

Paus geen vriend van “Synodale Weg”

Paus Franciscus verwerpt kerkhervormingen die uitsluitend op democratische maatstaven zijn gebaseerd. In zijn wekelijkse videotoespraak benadrukte de paus dat de kerk haar betekenis ontleent aan haar fundament in Christus.

Volgens Franciscus zijn luisteren naar de leer van de apostelen, broederlijke omgang, de viering van de sacramenten en gebed essentieel. Alles wat niet op deze pijlers is gebaseerd, is zonder fundering en “gebouwd op zand”.

‘Het is God die de kerk maakt, niet het drukte van onze inspanningen’, zei de paus. Initiatieven die, met alle goede bedoelingen, de kerk willen organiseren als een politieke partij met democratische procedures of een “synodale weg”, omschreef hij als een mislukking. “Ik vraag me af: waar is de Heilige Geest? Waar is gebed? Waar is liefde in gemeenschap? Waar is de eucharistie? Zonder deze vier coördinaten wordt de Kerk een menselijke samenleving”, zei de paus.

De Heilige Geest behoort tot de Kerk

Als de Heilige Geest afwezig is, is de gemeenschap van gelovigen “een prachtige humanitaire, liefdadige vereniging”, maar niet de kerk. Hij noemde niet expliciet de hervormingsinspanningen van de “synodale weg” van Duitse katholieken.
Franciscus onderstreepte dat de geloofsverkondiging, en de catechese de woorden en daden van Jezus in herinnering brengen. De constante zoektocht naar gemeenschap beschermt tegen egoïsme en feesten. Het “breken van het brood” in de eucharistie bewerkt Jezus’ aanwezigheid en het gebed opent ruimte voor dialoog met God. “God geeft liefde en vraagt ​​om liefde. Dat is de mystieke wortel van alle geloof”, zei de paus.

bron: domradio.de

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *