Een mannenkerk is een “geamputeerde” kerk”

Benedictines Philippa Rath wil vrouwen een stem geven

Zuster Philippa Rath, benedictines en afgevaardigde naar het dialoogproces van de Synodale Weg, maakt zich sterk voor wijding van vrouwen tot diaken en priester in de katholieke kerk. Zij stelt: Wat we tot nu toe meemaken is een “enorme verspilling van middelen en charisma”.

Een verspilling “die al tientallen jaren in de kerk plaatsvindt tot op de dag van vandaag”, schrijft de religieuze in het boek “Omdat God het zo wil”, dat 1 februari a.s. bij Herder Verlag verschijnt. Daarin heeft ze getuigenissen over leven en roeping verzameld van 150 vrouwen die zich geroepen voelen tot het diakonaat of het priesterschap.

In een interview met het katholieke persbureau (KNA) zei zuster Philippa: “Ik wilde eindelijk vrouwen een stem geven en hen de kans geven om openlijk uit te komen voor hun roeping tot priester of diaken.”

Kritiek op de Synodale Weg

De zuster van de abdij van Sint Hildegard in Rüdesheim-Eibingen sprak ook met het vooruitzicht op de Synodale Weg die op 4 en 5 februari als videoconferentie wordt voortgezet. In verband met deze dialoog zijn er al heel wat theologische verhandelingen geschreven over het de mogelijkheid tot wijding van vrouwen, “maar dit persoonlijke niveau, de kijk op persoonlijke roepingsgeschiedenis, heeft naar mijn mening tot dusver te weinig aandacht gekregen.”

“Het is mijn bedoeling met dit boek tot bezinning aan te sporen en ook een ‘schok’ te weeg te brengen,” vervolgde Rath: “Omdat ik ervan overtuigd ben dat onze katholieke kerk, die tot nu toe verschijnt als een ‘klerikale mannenkerk’, een ‘geamputeerde’ kerk is omdat ze meer dan de helft van alle gelovigen, uitsluit van de gewijde ambten. Dit is discriminerend.”

Wat betreft de uitspraak die paus Johannes Paulus II in 1994 in een leerstellige brief brief deed, volgens welke de katholieke kerk “geen autoriteit heeft” om vrouwen te wijden, zeiden de religieuze: “Ik zie niet in dat deze uitspraak in een steen gegrifte wet van God is. Er moet ruimte blijven voor verder denken en verder argumenteren. In de kerk kan er geen verbod zijn om te denken”, voegde zij toe, “Basta-beslissingen zijn nooit nuttig, zelfs niet als ze keer op keer worden herhaald”.

bron: domradio.de
beeld:© https://static1.squarespace.com/Screen+Shot+2019-04-24

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *