Synodale Weg Duitse katholieke kerk

De Duitse katholieke kerk is al ruim een jaar bezig met een proces van bezinning en verdieping rond thema’s die nauw raken aan geloofwaardigheid van de kerk en het verstaan van de tekenen van de tijd. Het is een gezamenlijk proces waaraan alle geledingen van de kerk deelnemen en dat ook de nodige verschillen en zorgen aan het licht brengt, intern en in relatie met Rome.
E.e.a. is in overeenstemming met de wens die paus Franciscus onlangs uitsprak voor een geplande kerkvergadering in Latijns Amerika, dat de volle breedte van de kerk bij deze ontwikkelingen moet worden betrokken.

We berichtten al eerder over dit belangrijke proces dat ons doet denken aan het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie in Noordwijkerhout (1966 – 1970). Zie volgende links op deze site:
https://www.deroerom.nl/nieuws/2021/01/duitse-katholieken-gemengde-resultaten-op-synodale-weg/
https://www.deroerom.nl/nieuws/2020/09/de-synodale-weg-in-duitsland/
https://www.deroerom.nl/nieuws/2020/06/vz-duitse-bisschoppen-synodale-weg-leeft/
https://www.deroerom.nl/nieuws/2020/02/verdeelde-reacties-op-synodale-weg-in-duitsland/
https://www.deroerom.nl/nieuws/2020/02/synodale-weg-d-versterking-stemrecht-vrouwen/
https://www.deroerom.nl/nieuws/2020/01/synodale-weg-we-moeten-allen-het-gesprek-aangaan/
https://www.deroerom.nl/nieuws/2019/09/groen-licht-voor-synodale-weg/

De Synodale Weg concentreert zich op 4 kernthema’s:
* Macht en Gezagsuitoefening in de kerk
* Leven en werk van de priester
* Vrouwen in bedieningen en ambten in de kerk
* Het leven in relaties

Wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen en de ingebrachte documenten en gehouden inleidingen kan terecht op de site van de Synodale Weg: https//: synodalerweg.de

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *