Vicaris Goulmy benoemd tot directeur Missio Nederland

De Limburgse priester Vincent Goulmy is benoemd tot nationaal directeur van Missio/Pauselijke Missiewerken in Nederland. Dat heeft het Secretariaat Rooms-Katholiek Kerkgenootschap vandaag laten weten.

Goulmy volgt in deze functie pater Eduard Kimman SJ op, wiens maximale zittingstermijn verstreken is.

Vincent Goulmy (1962) werd in 1986 tot priester gewijd. Sinds 2016 is hij vicaris voor missiezaken in het bisdom Roermond. Daarnaast werkt hij al vele jaren als pastoor in Brunssum. Deze taken blijft hij uitoefenen naast zijn nieuwe taak als directeur van Missio.

Missio/Pauselijke Missiewerken is onderdeel van de internationale Pauselijke Missiewerken van de Rooms-Katholieke Kerk. Missio ressorteert rechtstreeks onder de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren in Rome. De Pauselijke Missiewerken zijn actief in ongeveer 130 landen.

Missio Nederland is gevestigd in Den Haag en zet zich in voor het bevorderen van een missionair bewustzijn onder de katholieke gelovigen in Nederland en het financieel ondersteunen van parochies en bisdommen in de derde wereld. Missio organiseert elk jaar in oktober de Wereldmissiedag en Wereldmissiedag voor de kinderen.

De benoeming van Goulmy geldt voor een periode van vijf jaar en kan eenmaal met een periode van vijf jaar worden verlengd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *