Samenvattende terugblik op voorjaarsvergadering Duitse bisschoppen.

Mario Galgano – Vaticaanstad

Bisschop Bätzing ziet vooruitgang op de Synodale Weg, maar waarschuwt voor buitensporige publieke druk. Aan het einde van de plenaire voorjaarsvergadering van de bisschoppen maakte Bätz, voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie donderdag bekend, dat de volgende bijeenkomst van de Synodale Weg een synodale vergadering zal zijn.

De synodale vergadering is het hoogste besluitvormingsorgaan van het initiatief dat in 2019 door de bisschoppen en katholieke lekenvertegenwoordigers is gelanceerd. Voornaamste aanleiding is een voortdurende kerkcrisis, die door het misbruikschandaal is verergerd. De belangrijkste thema’s van het debat zijn macht/gezag, priesterschap, de seksuele moraa en de rol van vrouwen in de kerk.

rol van de vrouw

Volgens Bätzing bespraken de bisschoppen tijdens hun voorjaarsvergadering de rol van de vrouw en verder hoe om te gaan met homoseksualiteit. “Het gesprek verliep in alle openheid,”aldus de voorzitter van de bisschoppenconferentie, “In deze context kwam vooral de verwevenheid tussen onderwijs en praktijk aan de orde. We hebben afgesproken dat we dit soort fundamentele theologische vragen in onze komende algemene vergaderingen willen uitdiepen.”

“De uitwisseling van argumenten verliep op een goede manier en men zocht naar oplossingen,” concludeerde Bätzing. Tegelijkertijd vroeg hij om geduld. “Sommigen geloven dat alleen door luid publiek protest de noodzakelijke veranderingen, of de veranderingen die zij nodig achten, kunnen worden bevorderd. Ik wil daar geen oordeel over vellen. Maar ik wil wel benadrukken dat de synodale weg allereerst een spiritueel proces is, en dat de verheldering van de zeer complexe vragen en het spirituele onderscheid dat ermee samenhangt, niet naar believen kan worden versneld. De bisschoppen blijven op koers. Maar omwille van het succes van het hele project kunnen en willen we ons niet laten overhaasten of onder druk zetten. “

Virtuele maar echte onderwerpen

Virtuele maar echte onderwerpen

Misbruik

Bij het bespreken van de misbruikproblematiekkwestie ging het vooral over verduidelijking en verwerking. Bovenal kwam het onderwerp verantwoordelijkheid aan bod, zei Bätzing. Het is nu zaak om de preventie uit te breiden. “Daar is uitgebreid op ingegaan. Het publiek denkt wellicht dat het lijkt alsof er niets gebeurt. Maar dat klopt niet,” benadrukte de Limburgse bisschop. Er wordt al jaren aan gewerkt. Het MHG-onderzoek naar misbruik in de kerk van minderjarigen uit 2018, is een startpunt dat de weg wijst. Kernpunt is dat bisschoppen zich meer met deze problematiek moeten engageren. Stephan Ackermann, bisschop van Trier, die betreffende portefeuille heeft, informeerde zijn collega’s over de situatie van de slachtoffers. Voor het eerst ontmoette hij de adviesraad voor de degenen die getroffenen zijn door misbruik,” zei Bätzing. “De bisschoppen zijn er zich van bewust dat transparantie in de verdere behandeling van grote betekenis is. Zo is een juiste omgang met personeelsdossiers van grote betekenis. Een nieuwe standaardisatie is nodig.  Ook het wetboek van strafvordering in de kerk moet worden gewijzigd. De administratieve procedure moet worden verbeterd, zodat klagers antwoord krijgen.”

Keulen
Veel aandacht gaat op het ogenblik uit naar de situatie in het aartsbisdom Keulen. Protestacties en cijfers van kerkverlating zijn dramatisch voor heel Duitsland. Bätzing zei letterlijk: “We nemen dit heel serieus en zien het als een af te keuren ontwikkeling. Het is te kortzichtig om alleen maar naar kardinaal Woelki te kijken. Achter de schermen is hard gewerkt aan de verwerking van misbruik, al zullen we het lijden nooit ongedaan maken. “

Zelfdoding en migratie
Verder kwam het politieke debat over hulp bij zelfdoding aan de orde. De bisschoppenconferentie wilde het belang van palliatieve geneeskunde benadrukken en verder promoten. 
Ook het migratiebeleid werd besproken. Er was een gedachtewisseling met de Bosnische bisschop van Banja Luca, Franjo Komarica, en duidelijk werd dat de zogenaamde Balkanroute nog steeds bestaat en menselijk leed veroorzaakt.
bron: DBK en Vatican News

beeld: https://www.vaticannews.va/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *