Initiatief start online enquête over kerkhervormingen “katholieke klare taal”.

Een groep katholieken uit Bremen en Keulen roept op tot een online-enquête over hervormingsvoorstellen om de katholieke kerk te veranderen. ‘We willen gewone katholieken een stem geven geven. Het gaat er om de mening van de gewone gelovige onder de aandacht te brengen van de verantwoordelijke leiders’, legde initiatiefnemer (en voormallig volksvertegenwoordiger) Carl Kau uit aan het KNA (Katholiek Persbureau in Duits taalgebied).  
Maandag 1 maart is de website  www.katholischer-klartext.de geactiveerd.

Bezoekers van de site kunnen op een schaal van één tot zeven aangeven hoe belangrijk het voor hen is om consequent in het reine te komen met gevallen van misbruik, democratische deelname aan de kerk, de toelating van vrouwen in alle kerkelijke ambten, de afschaffing van het verplichte celibaat voor priesters en meer transparantie in financiële zaken. 
Daarnaast wordt hen gevraagd of ze bereid zijn de kerk tijdelijk te verlaten om hun vraag naar hervormingen kenbaar te maken en terug te komen nadat deze zijn doorgevoerd.

Het is de bedoeling het resultaat van het onderzoek aan de Duitse bisschoppenconferentie voor te leggen, zei initiatiefnemer Kau. Samen met geestverwanten collega’s is hij ook van plan een brief aan de paus te schrijven. 

Ga naar de site katholieke klare taal (Duits)​

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *