Beweging van Barmhartigheid biedt politici cursus in Barmhartigheid aan

De Beweging van Barmhartigheid, schreef op 18 maart jl. een brief aan alle nieuwgekozen kamerleden. Daarin biedt zij aan te helpen bij het nadenken over het klimaatprobleem en om meer barmhartigheid in de politiek te brengen.

klimaatverandering
De Beweging van Barmhartigheid heeft op 18 maart 2021 aan alle nieuwgekozen Tweede Kamerleden een brief gestuurd met het aanbod de politici te helpen met het aanpakken van de klimaatverandering. De Beweging biedt hen aan te helpen met het opzetten van een ‘burgerdemocratie’. Een representatieve groep burgers wordt daarbij door deskundigen grondig geïnformeerd over alle dilemma’s rond de klimaatverandering. En daarna neemt die groep dan besluiten over wat er moet gebeuren. Het is dan wel zaak dat het parlement deze besluiten erg serieus neemt.

barmhartigheid
De ‘barmhartige burgers’ hebben nog een aanbod voor de nieuwe Kamerleden: een ‘stoomcursus barmhartigheid voor politici’. “Die stoomcursus is geen plagerijtje, maar een serieus voorstel. De politiek hee# de afgelopen jaren beslissingen genomen die later terecht het stempel ‘onbarmhartig’ kregen (bijvoorbeeld de afhandeling van de schade door de gaswinning in Groningen, de toeslagenaffaire kinderopvang, en het kinderpardon). Hoe kun je dat voorkomen? Hoe moet je dat herstellen?”
De Beweging van Barmhartigheid biedt de Kamerleden een cursus aan óf via openbare colleges óf in de beslotenheid van het fractieverband.
De Beweging vindt het aanbieden van zo’n cursus belangrijk, omdat de samenleving zich veel meer zal moeten richten op “omzien naar elkaar en naar de generaties ná ons”.
De Beweging zal de cursus ook in boekvorm gaan uitgeven (‘Barmhartigheid voor politici’).

Debatserie

De brief volgt op een debatserie die de Beweging organiseerde in aanloop naar de verkiezingen…….

Beweging van Barmhartigheid

De Beweging is in 1998 opgericht door de Fraters van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid en wordt mede gedragen door de Zusters van Liefde van Tilburg. Sommige mensen vinden barmhartigheid een stoffig en beladen woord. De Beweging wil dicht bij de oorspronkelijke betekenis blijven die oprichters  hebben meegegeven: met ons hart meeleven met de ander, vooral met hen die het moeilijk hebben en kwetsbaar zijn. De Beweging heeft haar wortels in de christelijke spiritualiteit, maar staat open voor iedereen, ongeacht religie of levensovertuiging.

Lees de hele brief

beeld: © len munnik https://www.handvestvoorcompassie.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *