Wat een verschil

zal menigeen verzuchten als je de kille verklaring leest die de Nederlandse bisschoppenconferentie heeft uitgegeven naar aanleiding van het Vaticaanse document over de zegening van een relatie tussen “mensen van hetzelfde geslacht”. Geen spoor van enige pastorale bewogenheid. De Belgische bisschoppen spreken heel andere taal en blijven dicht bij hun mensen.

De jezuïet Jos Moons die in Leuven doceert, schrijft een interessant opiniestuk in het Nederlands Dagblad. Het zou goed zijn als de Nederlandse bisschoppen dat stuk eens agenderen voor hun volgende vergadering en ons daarvan verslag zouden uitbrengen. Wij zijn toch ook kerk!

Lees het artikel van Jos Moons.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *