Wat kan wel in coronatijd?

een webinar |

Op dinsdag 9 maart 2021 organiseerde het Sint Franciscuscentrum een webinar onder de titel “Wat kan wel in coronatijd?: Eenvoudige missionaire ideeën voor in de parochie en thuis”. Verschillende deskundigen belichtten mogelijkheden voor kerkelijke activiteiten en voor pastorale verbondenheid.

Voor wie
Voor iedere betrokkene bij zijn of haar parochie, van pastorale beroepskracht en vrijwilliger tot gelovige, die zoekt naar nieuwe mogelijkheden van geloofsbeleving en -verdieping en gemeenschap in de parochie en thuis in deze coronatijd.

Wie spreken er

  • Brechje Loenen, medewerkster voor het gezinspastoraat van het Sint Franciscuscentrum
  • Mirjam Spruit, stafmedewerker van het Centrum voor Parochiespiritualiteit te Nijmegen
  • pastoor Wiel Wiertz, bisschoppelijk vicaris en pastoor van de drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen
  • Laura de Vries, pastoraal werkster van de heilige Familie parochie in Breda-Zuid
  • Fredi Hagedoorn, pastoraal werkster van de Lievevrouweparochie te Bergen op Zoom
  • Annemiek Buijs, pastoraal werkster van de heilige Catharinaparochie te Oosterhout
  • Ben Hartmann, directeur van het Sint Franciscuscentrum (moderator)

Allen hebben verschillende ideeën en ervaringen met digitale en andere werkvormen. Ze vertellen ze over hun ervaringen en laten zien hoe gelovigen ook in een situatie van lock-down betrokken kunnen zijn bij het parochiële leven en bij elkaar.

Waarom deze webinar 
De coronapandemie beheerst ons leven. Veel wat vroeger gewoon was is weggevallen. Thuis ontvangen we maar één persoon. Vergaderingen van verenigingen, verjaardagsfeestjes en ontmoetingsavonden gaan niet door. Dat geldt ook voor het kerkelijk leven. Verschillende coronamaatregelen zoals de avondklok bemoeilijken het kerkelijk leven. Fysieke catechetische bijeenkomsten, repetities van koren en andere samenkomsten zijn niet mogelijk. Voor kerkelijke vieringen geldt een maximum van dertig aanwezigen. Maar ook in deze tijd is de Kerk missionair. Ze zoekt mogelijkheden voor pastorale nabijheid en geloofsverdieping. Parochies en geloofsgemeenschappen organiseren verschillende activiteiten van life-streamvieringen tot digitaal huisbezoek. Tijdens deze webinar kijken we samen naar wat wel mogelijk is thuis in gezin en in parochie.

bron: Sint Franciscuscentrum Breda

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *