Wijding van vrouwen voor het eerst aangemerkt als misdrijf (r.k.)

Wijding van vrouwen in de oud katholieke kerk Nederland |

Voor het eerst wordt in het kerkelijk recht het toedienen van het wijdingssacrament aan een vrouw expliciet een misdrijf genoemd. Dat staat in het nieuwe Boek Zes van de Codex van Canoniek Recht dat gisteren door paus Franciscus is afgekondigd en op 8 december van kracht wordt. 

“Zowel een persoon die het waagt een vrouw een sacramentele wijding toe te dienen als de vrouw die het waagt die wijding te ontvangen, lopen een excommunicatie latae sententiae [automatisch] op, gereserveerd door de Apostolische Stoel; een clericus kan daarenboven ook nog gestraft worden met een wegzending uit de clericale staat”, luidt canon 1379 §3 van het nieuwe Boek Zes

Automatische excommunicatie levert ook degene op die iemand sacramenten toedient “aan wie het verboden is ze te ontvangen”. Dit geldt echter alleen voor iemand die formeel verboden is de sacramenten te ontvangen na een canonieke procedure.

Het ontvangen van de communie door christenen van andere denominaties of hertrouwd gescheidenen is een morele en geen juridische aangelegenheid, aldus bisschop Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru, secretaris van de Pontificale Raad voor Wetgevende Teksten gisteren bij de uitleg van de strafwethervorming. In beide gevallen willen de kerkelijke wetgevers de “duimschroeven niet aandraaien”, vulde aartsbisschop Filippo Iannone, president de Pontificale Raad voor Wetgevende Teksten, aan. 

Wat betreft de nieuwe toevoeging van het verbod op de wijding van vrouwen, zei bisschop Arrieta, bij de presentatie dat dit de huidige leer weergeeft. “Als men op een bepaald moment tot een andere theologische beoordeling komt, zal ook de wet worden gewijzigd”, aldus de secretaris. In zoverre blokkeert de canon niet de commissie die door paus Franciscus is ingesteld om onderzoek te doen naar het diaconaat van vrouwen in de vroege kerk, voegde Arrieta volgen het Duitse persbureau KNA toe.

Lees: Paus scherpt straffen voor misbruik aan 

De hervorming van het strafrecht in de Codex Iuris Canonici, die gisteren in Rome werd gepresenteerd, heeft voornamelijk betrekking op misbruik, vermogensdelicten en de toezichthoudende taak van oversten.

5 Comments

 1. Wijding van vrouwen aangemerkt als misdrijf??!! Over discriminatie gesproken..Sloot Jesus mensen uit? Vrouwen? Nee! Deze Patriarchale kerk doet dit wel. Al eeuwenlang.
  Ik noem mij nog katholiek. Maar het Rooms ervoor laat ik bewust weg. Ik schaam mij om rooms-katholiek te zijn.

 2. Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat het verbod op de wijding van vrouwen op deze manier in het nieuwe wetboek gehandhaafd is. Feitelijk vervullen veel vrouwen al pastorale functies in de parochies en gaan voor in vieringen. Zonder hen zouden veel geloofsgemeenschappen plat liggen. De hele sacralisering van functies in de kerk is overigens aan herziening toe. Dit past eigenlijk niet in de kerk van Jezus. De apostelen waren allemaal leken en bleven dat ook toen ze uitgezonden werden.

 3. De toediening van een wijdingssacrament aan vrouwen beschouwen als een misdrijf, is op zichzelf een misdrijf. Een misdrijf tegen de vrouwelijke mens en de mensheid.

 4. Ongelooflijk!
  Dat ‘ Rome’ de wijding ongeldig zou verklaren zou nog te verwachten zijn, maar een misdrijf??
  Daar heb ik toch andere ideeën bij.
  Is er snel een wet gemaakt waar deze wijding tegenin gaat??

 5. De halsstarrigheid, zelfs onder deze paus, kenmerkt de huidige kerk. Welke bisschoppen verzetten zich tegen dit achterhaalde standpunt? Wanneer komt het tot een breuk met deze kerk?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *