Geloof en godsdienst in een seculiere samenleving (update)

livestream

Bekijk en beluister het interview met kardinaal De Kesel over zijn boek Geloof en godsdienst in een seculiere samenleving uitgezonden op 25 mei jl.

Het levensgevoel is in de westerse samenleving zeer seculier geworden. De situatie van Kerk en geloof is er in enkele decennia fundamenteel veranderd.

In zijn nieuwe boek “Geloof en godsdienst in een seculiere samenleving” gaat kardinaal Jozef De Kesel grondig in op de vraag naar wat de plaats van de Kerk in deze nieuwe context kan zijn.

Interview via youtube

Het boek van de kardinaal verscheen op 25 mei bij Uitgeverij Halewijn (Antwerpen) en bij Editions Salvator (Parijs). Kardinaal Jozef De Kesel wordt die dag over zijn nieuwe boek geïnterviewd door hoofdredacteurs Emmanuel Van Lierde (Tertio) en Vincent Delcorps (Dimanche en Cathobel).

Over het boek Geloof en godsdienst in een seculiere samenleving

Wie de situatie van Kerk en geloof met slechts enkele decennia geleden vergelijkt, ziet hoe fundamenteel die is veranderd. Het levensgevoel in de westerse samenleving is zeer seculier geworden.

In dit boek probeert kardinaal Jozef De Kesel eerst deze veranderde situatie te begrijpen. De Kerk leeft niet meer in een religieuze en christelijke samenleving. Ze zal zich daarom moeten herbezinnen over haar zending en zich herpositioneren. Over die herpositionering denkt de kardinaal theologisch na. Hij wil aantonen dat de Kerk zich perfect kan situeren binnen de context van een seculiere en moderne samenleving. Het is niet de zending van de Kerk de wereld te veroveren. Wel is ze geroepen, naar het woord van het Concilie, sacrament voor de wereld te zijn: teken van Gods liefde.

Kardinaal De Kesel maakt duidelijk hoe de Kerk in haar diepste wezen missionair is en hoe God haar geroepen heeft om zijn liefde aan allen bekend te maken. Maar dan wel wars van elke vorm van proselitisme en in respect voor de andere religieuze tradities en levensbeschouwingen.

Vandaag (13 juni) brengt het Nederlands Dagblad een interview met kardinaal De Kesel, naar aanleiding van dit boek:

een enkel citaat uit dit interview:
” Er is een tendens die zegt: godsdiensten mogen bestaan en je mag geloven wat je wilt, maar dat heeft geen maatschappelijke impact, dat is slechts een privéovertuiging. Daar verzet ik me tegen.”

Over een meer bescheiden kerk:
‘Ik pleit voor een belijdende kerk. In het begin van mijn boek schrijf ik: er is maar een reden voor de kerk dat ze bestaat, dat is omdat God haar wil. Dat betekent niet dat er elders niets zinnigs over God of over de mens gezegd kan worden. Maar wij hebben wel iets te zeggen wat van belang is voor iedereen.
Deze kerk wordt gedragen door de binnenste kern van actieve gelovigen. Dat is normaal. Maar zij moet open blijven en voorkomen dat ze zich in zichzelf opsluit.”

Lees het interview in het Nederlands Dagblad

Bestel het boek Geloof en godsdienst in een seculiere samenlevingbij Uitgeverij Halewijn.

beeld: https://lafedequotidiana.it

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *