De nationale kerkenaanpak

start van het project in 2018 |

Met het oog op Open Monumentendag 2021, 11 en 12 september

Steeds minder mensen in Nederland zijn religieus. Mede als gevolg
daarvan sluiten kerkgebouwen hun deuren. Maar er zijn ook
positieve geluiden. Het ontstaan van andere, nieuwe vormen
van religiositeit en de groei van nieuwe geloofsgenootschappen,
bijvoorbeeld. Ook groeit de aandacht voor het belang van de
kerkgebouwen, met hun vaak prachtige interieurs en verhalen.


Het sluiten van kerkgebouwen voor de oorspronkelijke functie,
betekent niet per definitie het verlies van het gebouw. Nederland
koestert in toenemende mate haar kerken en kloosters.
Inmiddels kennen we een lange traditie, waarin zorgvuldige en
liefdevolle oplossingen worden gevonden voor meervoudig
gebruik en hergebruik.

Vanuit deze situatie is een samenwerkingsprogramma opgezet dat
op zaterdag 10 november 2018 in de Stevenskerk in Nijmegen is
bekrachtigd. Deze samenwerking van provincies, gemeenten,
kerkeigenaren en verschillende erfgoedorganisaties, wordt mogelijk
gemaakt door minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Ingrid van Engelshoven.
Doel is een duurzaam toekomstperspectief ontwikkelen voor de
monumentale kerkgebouwen in Nederland. Dat kan alleen als alle
betrokken partijen samenwerken. Zij doen dat met vijf programmalijnen, die in dit magazine verder worden toegelicht en ingekleurd.

lees ook: de toekomst van het religieus erfgoed

en een cursus van de erfgoed academie:

bron: De nationale KERKENAANPAK klik hier om het magazine Met Hart en Ziel te bekijken

foto: https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *