Bisschop de Korte start overleg Synode

LUISTEREN NAAR WAT GODS GEEST ZEGT 

Brief van bisschop De Korte bij de start van het synodale proces binnen het bisdom van ’s -Hertogenbosch  

Broeders en zusters, 

Zondag 17 oktober zullen wij in ons bisdom het synodale proces starten op weg naar de  bisschoppensynode van oktober 2023. Dat gebeurt feestelijk in de Sint Janskathedraal met een  Eucharistie en een vesper maar ook in de 260 andere kerken van ons bisdom zal voor het welslagen  van het synodale proces worden gebeden. Het woord synode betekent letterlijk samen op weg. Paus  Franciscus, die sinds zijn verkiezing in 2013 aan onze Kerk nieuw elan geeft, nodigt ons uit om samen  na te denken over de Kerk van vandaag en morgen. 

De komende maanden staan -tot eind februari- vooral in het teken van luisteren. Niet alleen ik als  bisschop maar wij allen mogen luisteren naar wat Gods Geest tot de Kerk van ’s -Hertogenbosch zegt.  De Geest doet dat langs velerlei wegen. Ik wil luisteren naar gelovigen die zich in onze parochies  inzetten, heel bijzonder ook naar parochiebesturen. Maar ook naar de leden van de verschillende  diocesane raden. Hopelijk lukt het ook in contact te komen met mensen die niet verbonden zijn met  onze Kerk maar ons wel een spiegel willen voorhouden. Ook zij kunnen ons van dienst zijn om ons  christen-zijn in de wereld van vandaag beter te beleven. 

Doel van het synodaal proces  

Het synodaal proces wil primair materiaal verzamelen voor het werkdocument dat zal worden  geschreven voor de bisschoppensynode van oktober 2023 in Rome. Tijdens deze synode zullen de  aanwezige bisschoppen aanbevelingen doen die uiteindelijk door onze paus zullen worden verwerkt in  een richtinggevend document. Deze tekst zal leidend zijn voor de marsroute van onze Wereldkerk  naar de toekomst. 

Kernwoorden 

Paus Franciscus heeft ons ter bezinning drie belangrijke kernwoorden aangereikt die van wezenlijk  belang zijn voor ons kerk-zijn: communio, participatie en missie. Voor menig parochiaan zullen deze  woorden vrij abstract in de oren klinken. Vandaar dat ik ze graag enige invulling geef. …..

Kernthema’s  

Om het synodale proces focus te geven heeft het Vaticaan tien thema’s geformuleerd. De  Nederlandse bisschoppen hebben daaruit drie thema’s gekozen om de focus verder toe te spitsen: 
vieren,
medeverantwoordelijkheid voor missie en
dialoog in Kerk en samenleving.  …..
Graag nodig ik  onze gelovigen, heel bijzonder ook de pastorale teams en parochiebesturen, uit om met het synodale  proces aan de slag te gaan. Voor de bespreking van de verschillende kernthema’s zullen vragen  worden aangereikt. Resultaten van onderlinge gesprekken maar ook individuele reacties zijn welkom  op het bisdomkantoor. U krijgt daar nog informatie over. 

Tot slot 

Zondag 17 oktober start het synodale proces in ons mooie bisdom. Wij gaan samen op weg, met  mensen binnen en hopelijk ook buiten de Kerk. Het worden maanden van intensief luisteren om zo , in  de veelheid van stemmen, de stem van Gods Geest te onderscheiden. Wat zegt de Geest tot de Kerk  van ’s-Hertogenbosch vandaag? Wij zullen de oogst van het luisterproces samenbundelen in een  kerkprovinciaal rapport en doorgeven aan het synodesecretariaat in Rome. Uiteindelijk zal de stem  van het volk van God de bisschoppen, die deelnemen aan de synode van oktober 2023, kunnen  inspireren. Daar wordt de koers van de Kerk verder uitgestippeld, in nauwe verbondenheid met onze  dierbare paus als voorzitter van de liefdesbond die onze Kerk is en steeds meer moet worden.  

Dr. Gerard de Korte 

Klik hier voor de volledige brief en voor liturgische suggesties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *